Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassans ledning

Om Försäkringskassans styrning och ledning.

Försäkringskassans styrning

Försäkringskassans verksamhet styrs genom myndighetsförordningen, instruktion för Försäkringskassan och regeringens årliga regleringsbrev. Ibland kan det vara särskilda regeringsuppdrag som styr.

Regeringen beslutar om regleringsbreven under senare hälften av december. Därefter kan varje myndighet besluta om sin interna verksamhetsplan och sin budget.

Vi tar varje år fram en årsredovisning. Vi redovisar också vår verksamhet genom statistik och särskilda analyser.

Myndigheter och bolag med statligt ägande (regeringen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Försäkringskassans styrelse

Försäkringskassan leds av en styrelse med fullt ansvar, utsedd av regeringen. Generaldirektör Nils Öberg ingår i styrelsen och leder den löpande verksamheten i Försäkringskassan i enlighet med styrelsens direktiv och riktlinjer.

  • Heidi Stensmyren, Chefsläkare på Cellcolabs, och ”immediate Past president” för Världsmedicinska organisationen
  • Thomas Pålsson, vice ordförande, före detta generaldirektör Statens servicecenter
  • Erland Olauson, före detta vice ordförande och avtalssekreterare LO
  • Lotta Vahlne Westerhäll, professor emerita i offentlig rätt
  • Nils Öberg, generaldirektör för Försäkringskassan

Försäkringskassan har även en internrevision och det Allmänna ombudet.

Allmänna ombudet

 

Försäkringskassans organisationsskiss Powerpoint, 95 kB, öppnas i nytt fönster.

Generaldirektör

Nils Öberg

Överdirektör

Maria Rydbeck

Avdelningen för ledningsstöd och analys

Chef: Per Eleblad

Avdelningen för barn och familj

Chef: Alexandra Wallin

Avdelningen för funktions­nedsättning

Chef: Leif Höök

Avdelningen för gemensamma försäkrings­frågor

Vivianne Yllenius

HR-avdelningen

Chef: Magnus Lundström

IT-avdelningen

Chef: Peter Haglind

Kommunikations­avdelningen

Chef: Sten Eriksson

Avdelningen för nationell tandvård, internationell vård och arbetsmarknadsstöd

Chef: Andreas Spång

Rättsavdelningen

Chef: Marie Axelsson

Avdelningen för sjukförsäkring

Chef: Ulrika Havossar

Avdelningen för verksamhetsstöd

Chef: Lena Sandh

Internrevisionen

Tf. chef: Kennerth Eriksson

Senast uppdaterad