Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassans arbete med AI

Artificiell intelligens (AI), skapar många möjligheter och utvecklingen går fort. På Försäkringskassan använder vi AI‑tekniken på flera områden.

Fördelarna med AI är många. Med hjälp av tekniken kan vi underlätta för medborgare och göra vår information mer tillgänglig. Vi kan öka kvaliteten i vårt arbete och göra mer likvärdiga bedömningar.

Stöd i handläggningen

På Försäkringskassan använder vi redan AI i vårt arbete, till exempel som stöd i handläggningen för att analysera och identifiera relevant information i medicinska underlag. Det är fortfarande handläggaren som har ansvar för analysen och helhetsbedömningen som ska göras i ärendet.

Vi använder även AI för att tolka och digitalisera maskin- och handskriven text i inskannade pappersblanketter så att informationen är möjlig att behandla för en dator. Detta har tidigare krävt manuell inmatning.

Kompetens går före teknik

AI-stödet behöver tränas och utvärderas av experter inom relevant område. Därför sker vår utveckling av AI‑lösningar i nära samarbeten över hela myndighetens organisation.

Vi lägger stor vikt vid ansvarsfullt användande av AI, att det sker på ett säkert, tillförlitligt och etiskt sätt och med respekt för människors integritet.

Framtida möjligheter

Med hjälp av AI kommer vi kunna öka vår service till medborgarna genom att erbjuda individanpassade självbetjäningstjänster. Det gör det lättare att hitta rätt information och medborgaren kommer kunna få svar på vad hen har rätt till utifrån sin unika situation.

Tekniken kommer också hjälpa oss att upptäcka och motverka bidragsbrott. Vi kommer kunna analysera större mängder data och lättare upptäcka mönster.

Vad som är möjligt med teknik kommer fortsätta att utvecklas i en accelererande fart. Vi kommer ständigt ställas inför vad vi kan, får och bör göra. Som myndighet håller vi hårt i vad vi får och bör göra och inte bara vad vi rent tekniskt kan.

Senast uppdaterad