Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2021

Den 25 maj 2021 hölls konferensen Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur har människor påverkats?

Sverige har skakats av Coronapandemin som har fått stora effekter för både individer och samhälle. Många har behövt stöd av samhällets skyddsnät. Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser?

I seminariet presenterades aktuella studier med påföljande samtal och diskussioner med föreläsarna. Medverkade gjorde bland andra socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Film från seminariet

Digital konferens: Hållbar socialförsäkring i kristid

6 minuter

Hur har myndigheterna klarat påfrestningarna under pandemin? Vad kan vi lära för att göra systemen mer robusta? Vilka perspektiv på pandemin ger tidigare kriser? Välkommen 25 maj för att diskutera de frågorna och ta del av intressanta presentationer på den digitala konferensen Ett hållbart socialförsäkringssystem i kristid – hur robusta är systemen och hur har människor påverkats? Konferensen arrangeras av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Konferensprogram:

Konferensen ingår i seminarieserien kring socialförsäkringen Forskarseminarium i Umeå som är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Arrangörer är Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA). Syftet med seminarieserien är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan akademi, praktik och policy inom området. I år arrangerades seminariet digitalt på grund av pandemin.

Presentationer och abstracts

Sverker Sörlin

Historiskt perspektiv – om krisers effekter, hållbarhet och välfärd – Abstract Pdf, 144 kB, öppnas i nytt fönster.

Historiskt perspektiv – om krisers effekter, hållbarhet och välfärd – Presentation Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Per Molander

Kriser och ojämlikhet – Abstract Pdf, 202 kB, öppnas i nytt fönster.

Kriser och ojämlikhet – Presentation Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Maria Stanfors

Jämställdhet före och efter pandemin – Abstract Pdf, 131 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhet före och efter pandemin – Presentation Pdf, 414 kB, öppnas i nytt fönster.

Fanny Jatko och Terese Östlin

Effekter som covid-19 har på sjukförsäkringen (Svar på regeringsuppdrag – Dnr FK 2020/000065) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Effekter av covid-19 på sjukförsäkringen – Presentation Pdf, 357 kB, öppnas i nytt fönster.

Knut Røed

Norges håndtering av (den økonomiske) koronakrisen – Abstract Pdf, 158 kB, öppnas i nytt fönster.

Norges håndtering av (den økonomiske) koronakrisen – Presentation Pdf, 415 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

För frågor om seminarieserien vänligen kontakta:

Jenny Mann:
jenny.mann@forsakringskassan.se Öppnas i nytt fönster.

Johan Sandberg:
johan.s.sandberg@forsakringskassan.se Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad