Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2020

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Temat för 2020 är: Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Förlängt arbetsliv –utmaningar, möjligheter och konsekvenser

7 minuter

Vi måste arbeta längre och pensionsåldern kommer också successivt att höjas. Men orkar vi, kan vi och vill vi? Det var några frågor som diskuterades på forskarseminariet i Umeå i januari 2020. Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen.

Se seminariets samtliga föreläsningar på UR Play:

UR Samtiden – Förlängt arbetsliv – förutsättningar, utmaningar och konsekvenser (urplay.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Seminariet inleds av Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Dagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

  • Lisa Laun – Livslängd, arbete, pension
  • Ole Settergren – Vårt pensionssystem – hur tänkte vi, hur blev det?
  • Kirk Scott – Att förlänga arbetslivet. Kan vi arbeta längre?
  • Isabelle Hansson – Pensioneringsprocessen
  • Mikael Stattin – Betydelsen av arbetsförhållanden för anställdas pensionspreferenser. En studie av hälso- och sjukvårdspersonal
  • Maria Albin – Ska alla behöva arbeta längre?
  • Bengt Järvholm – Sjukfrånvaro över tid – exempel från bygghälsokohorten
  • Sara Kjellsson – Klass, kön och etnicitet i ett förlängt arbetsliv
  • Eskil Wadensjö – Hur skyddar välfärdssystemen vid ett förlängt arbetsliv?
  • Per H. Jensen – Effekter av pensionsreformer i Danmark

Kontakt

Vid frågor kontakta Jenny Mann
jenny.mann@forsakringskassan.se, 010-116 92 84

Senast uppdaterad