Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Forskarseminarium 2019

Forskarseminariet i Umeå är en årlig mötesplats för forskare och praktiker som är verksamma inom socialförsäkringen. Syftet är såväl att sprida kunskap och stimulera till ny forskning som att inspirera till erfarenhetsutbyte och etablering av nya kontakter mellan forskare och praktiker inom området.

Temat för 2019 är: Funktionsnedsättning i arbetsliv och välfärd

Vi välkomnar som vanligt doktorander, forskare, företrädare från departement samt verksamma inom socialförsäkringen till vårt seminarium. Seminariet anordnas gemensamt av Försäkringskassan, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Seminariet inleds av Försäkringskassans t.f. generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson.

Dagarna kommer bland annat innehålla presentationer med följande innehåll:

  • Emanuel Mörk – Hur går det för personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden?
  • Erling Häggström Lundevaller – Ett annorlunda liv? Följder av funktionsnedsättningar i 1800-talets Sverige
  • Björn Hvinden – Aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning i Europa
  • Tora Nord – Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning
  • Urban Markström – Hälsa, jobb och gemenskap. Om hur välfärdssystemet bäst stöttar personer med psykisk funktionsnedsättning
  • Sara Hultqvist – Att göra aktivitetsersättning
  • Therese Bäckman – Omprövning av personlig assistans
  • Martin Hurtig – Assistansersättning – en familjeförmån?
  • Magnus Tideman – Intellektuell funktionsnedsättning och arbete
  • Lars Lindberg – Tio budord för funktionshinderpolitiken

De två dagarna avslutas med ett panelsamtal på temat: Halkar funktionsnedsatta efter? Vad ska göras?

Intervjuer med några av föreläsarna

Arbetslinjen gäller även för personer med funktionsnedsättning

5 minuter

Forskaren Tora Nord berättar om sin avhandling Arbete som rättighet eller skyldighet för personer med funktionsnedsättning. Tora Nord menar bland annat att det skett en förskjutning mot att arbetet mer blir en skyldighet än en rättighet även för personer med funktionsnedsättning. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Situationen för personer med funktionsnedsättning: Stora skillnader mellan olika länder

5 minuter

Forskaren Björn Hvinden har medverkat i ett internationellt forskningsprojekt om vad ett aktivt medborgarskap för personer med funktionsnedsättning kan betyda. I studien konstateras bland annat att det är stora skillnader i hur långt änderna kommit i arbetet med att förbättra livsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Aktivitetsersättning: Arbetsnormen dominerar

6 minuter

Forskaren Sara Hultqvist berättar om sin avhandling ”Att göra aktivitetsersättning”. En av hennes slutsatser är att det så kallade deltagandemålet i reformen från 2003 alltmer handlar om arbete på arbetsmarknaden. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Situationen för personer med funktionsnedsättning försämras

5 minuter

Sophie Karlsson anser att det skett en tillbakagång när det gäller funktionsnedsattas rättigheter. Hon och Funktionsrätt Sverige är också starkt kritiska till LSS-utredningen. Det årliga forskarseminariet i Umeå arrangeras av Försäkringskassan tillsammans med Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Centralförbundet för socialt arbete (CSA).

Senast uppdaterad