Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringen i siffror 2020


Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

Socialförsäkringen i siffror ger en överblick över den svenska socialförsäkringen med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik. I årets upplaga kan vi bland annat se att 9 av 10 i åldern 19–64 beräknas ha en sjukpenninggrundande inkomst. Det ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga och ger möjlighet till ersättningar inom föräldraförsäkringen. Det ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga och kvalificerar till föräldraförsäkringen.

Försäkringskassan är en statistikansvarig myndighet och har i uppdrag att utveckla och sprida objektiv statistik till allmänheten. Statistiken som redovisas summerar år 2019. Det går därför inte att se några effekter av det nya coronaviruset i årets upplaga.

Fakta i korthet

  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2019 gick 70 procent till kvinnor och 30 procent till män
  • Totalt fick 591 000 personer sjukpenning någon gång under året 2019 varav 63 procent var kvinnor och 37 procent män
  • Psykiska sjukdomar var den vanligaste diagnosgruppen bakom sjukpenning i pågående sjukfall för både kvinnor och män i december 2019
  • 1,5 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2019. Av dessa föräldrar var 72 procent kvinnor och 28 procent män

I stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen. Den är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för både enskilda, hushåll och företag, men också för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om denne bor eller arbetar i landet. Det innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- eller bosättningsbaserade.

Socialförsäkringen i siffror 2020 Pdf, 5.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen.

Statistik och analys