Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändrade regler inom sjukförsäkringen


Den 15 mars ändras reglerna för sjukpenning. Den som är sjukskriven längre än ett halvår kommer att få mer tid på sig för att få tillbaka arbetsförmågan. Vid Försäkringskassans bedömning räcker det om mer talar för än emot att man kommer vara tillbaka hos sin arbetsgivare inom ett år för att undantagsregeln övervägande skäl ska kunna tillämpas.

Riksdagen har beslutat om en lagändring som påverkar sjukförsäkringen och den som varit sjukskriven i mer än ett halvår. Lagändringen innebär att sjukskrivna kommer få längre tid på sig än tidigare att återfå sin arbetsförmåga hos arbetsgivaren, genom till exempel rehabiliteringsåtgärder. Försäkringskassan kommer fortfarande att bedöma arbetsförmågan mot alla arbeten på arbetsmarknaden när det gått mer än 180 dagar i en sjukperiod, men lagändringen innebär fler möjligheter att göra undantag från den bedömningen.

Tidigare krävdes det att en läkare gjort en välgrundad, medicinsk bedömning som intygade att en person skulle kunna komma tillbaka till sitt ordinarie jobb och en tidsplan för när det skulle vara möjligt. Nu räcker det att mer talar för än emot att man kommer tillbaka till arbete hos sin arbetsgivare eller i det egna företaget inom ett år för att Försäkringskassan ska kunna skjuta upp bedömningen.

Det här kommer att gälla alla diagnoser, även i de fall där det tidigare varit svårt att förutse en prognos. Förutom att en läkare har bedömt att återgång kan förväntas ske inom ett år kan undantaget även tillämpas när åtgärder för en återgång pågår hos arbetsgivaren. Till exempel kan det finnas en plan framtagen tillsammans med arbetsgivaren som syftar till att man trappar upp arbetstiden och att man inom ett år kommer börja jobba i samma omfattning som tidigare.

Om rehabiliteringskedjan i detta sammanhang:

Det är rehabiliteringskedjan och dess tidsgränser som styr hur bedömningen av arbetsförmågan görs när en person är sjukskriven. För anställda och egna företagare bedöms arbetsförmågan mot det vanliga jobbet fram till dess att det gått ett halvår. När sjukskrivningen passerar 180 dagar bedöms istället arbetsförmågan mot alla arbeten som förekommer på arbetsmarknaden, det som kallas för normalt förekommande arbete.