Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Utan flerbarnstillägg skulle fler familjer ha låg ekonomisk standard


Flerbarnstillägget har störst påverkan på ekonomin för familjer med många barn. Det beror både på att flerbarnstillägget ökar med antalet barn i familjen och på att andelen familjer med låg ekonomisk standard är högre i familjer med många barn. Utan tillägget skulle antalet barn som lever i familjer med låg ekonomisk standard öka med drygt fyra procent. Det visar en ny analys från Försäkringskassan som publiceras idag.

Totalt sett har 16 procent av familjerna med flerbarnstillägg låg ekonomisk standard. Andelen med låg ekonomisk standard ökar ju fler barn det är i familjen. Bland familjer med två barn är andelen 12 procent och bland familjer med fyra barn är andelen 44 procent.

– Flerbarnstillägget minskar den ekonomiska skillnaden mellan familjer med få barn och familjer med många barn. Analysen visar att utan flerbarnstillägg skulle antalet barn som lever i familjer med låg ekonomisk standard öka med drygt 4 procent. Det skulle innebära att ytterligare 15 000 barn skulle leva med låg ekonomisk standard. Därtill skulle de 330 000 barn som redan lever i familjer med låg ekonomisk standard få en ännu lägre ekonomisk standard, säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker på Försäkringskassan.

Störst andel av utbetalningarna går till familjer med tre barn

Av de familjer som fick flerbarnstillägg i december 2021 var det 73 procent som hade två barn och 21 procent som hade tre barn. 4 procent av familjerna som fick flerbarnstillägg hade fyra barn och 2 procent hade fem eller fler barn.

– Det är relativt ovanligt att ha många barn, därför går en majoritet av det utbetalda flerbarnstillägget till familjer med två eller tre barn. Av totalt utbetalt belopp gick 27 procent till tvåbarnsfamiljer och 39 procent till familjer med tre barn. 19 procent av utbetalningarna gick till familjer med fyra barn och 15 procent gick till familjer som hade fem eller fler barn, säger Alma Wennemo Lanninger.

Med flerbarnstillägget blir barnbidraget per barn högre

Barnbidrag betalas ut till alla föräldrar som bor och har barn i Sverige. Barnbidraget består av ett allmänt barnbidrag, ett förlängt barnbidrag och ett flerbarnstillägg. För varje barn betalas 1 250 kronor i allmänt barnbidrag. I flerbarnstillägg betalas 150 kronor ut för det andra barnet, för det tredje 580 kronor, för det fjärde 1 010 kronor och för det femte och varje ytterligare barn betalas 1 250 kronor. Flerbarnstillägget medför att barnbidraget per barn är högre i familjer med många barn.

Analysen

Flerbarnstillägget i barnbidraget (Korta analyser 2023:2) Pdf, 634 kB, öppnas i nytt fönster.