Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Använd din konsumentmakt och bidra till att motverka arbetslivskriminalitet


Orimligt låga priser har ofta en mörk baksida. Men du kan göra skillnad. Det här kan du tänka på när du står inför ett köp. Det är några av budskapen i en gemensam kommunikationsinsats från nio myndigheter som startar den 28 november. Försäkringskassan har bidragit med konkreta tips till konsumenter som framför allt handlar om tandvård och personlig assistans.

Arbetslivskriminalitet drabbar såväl enskilda människor som företag och samhälle.

– Det är svårt att komma åt snedvriden konkurrens och brott som innebär att människor far illa på jobbet och när våra välfärdsystem missbrukas. Dessutom tar den här typen av brott olika skepnader och breder ut sig i många olika branscher som inte enbart går att komma åt genom att göra kontroller. Det kräver även återkommande kraftsamlande initiativ som detta, säger Thomas Falk samverkansansvarig på Försäkringskassan.

Så kan du göra

Fundera över priset, be om kvitto och F-skatt. Det är några exempel som lyfts fram i den omgjorda kampanjen som går i repris från den 28 november och fram till slutet av året. Den ingår i ett regeringsuppdrag som syftar till att stärka kunskapsnivån, men också påverka attityder och beteenden hos arbetsgivare och konsumenter.

Allt kampanjmaterial tar avstamp i utsatta arbetstagares perspektiv. Kampanjen består bland annat av reklamfilmer som ska synas i tv, på bio och sociala medier. Utöver det publiceras fejkade annonser som erbjuder tjänster till orimligt låga priser på olika sajter. Alla inlägg och annonser hänvisar till Arbetsmiljöverkets webbsida där konsumentråd och berättelser från verkligheten samlas.

Läs mer om arbetslivskriminaliet och dela gärna inläggen i dina egna kanaler.

Det här kan du göra för att stoppa arbetslivskriminalitet (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om samarbetet mot arbetslivskriminalitet

Arbetslivskriminalitet handlar om företag eller organisationer som medvetet bryter mot olika slags regler i arbetslivet. Det kan vara att de bryter mot regler om arbetsmiljö, tar del av bidrag som de inte har rätt till, inte betalar skatter och avgifter eller låter människor arbeta som inte har arbetstillstånd. Det leder bland annat till att människor utnyttjas, företag inte kan konkurrera på lika villkor och skattepengar går till företag som inte har rätt till dem.

Mer än åttatusen inspektioner har skett på arbetsplatser runt om i landet sedan samarbetet startade 2018. Nya arbetsformer, kontrollverktyg, mätindikatorer och återkrav har vuxit fram över tiden.

I nätverket ingår idag Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket och Åklagarmyndigheten.

Mer i ämnet

Kontroller – en del av vårt jobb