Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Höjd ersättning för läkarutlåtande


Läkare utanför den offentligt finansierade vården eller de som har samverkansavtal med regionen enligt nationella taxan kan få ersättning för vissa läkarutlåtanden.

Från och med den 1 september höjs ersättningen för läkarutlåtande i samband med ansökan om sjukersättning, aktivitetsersättning eller livränta. Den nya ersättningsnivån är 3 200 kronor och gäller för besök eller konsultationer som sker från och med den 1 september 2022.

Du hittar mallar för läkarutlåtande samt blankett för att begära ersättning på vår webbplats.

Medicinska underlag och blanketter