Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler föräldradagar tas ut innan fyraårsdagen efter regeländring


Försäkringskassans Analysavdelning har i ett uppdrag till regeringen analyserat hur regeländringen 2014 påverkat föräldrars uttag av föräldrapenning. Reformen har som helhet lett till att fler dagar med föräldrapenning tas ut innan barnets fyraårsdag.

Föräldrar till barn födda efter 1 januari 2014 kan från och med barnets 4‑årsdag bara spara 96 dagar sammanlagt fram till dess att barnet fyller 12 år eller när barnet slutar i årskurs 5 i grundskolan. Föräldrar till barn födda innan 1 januari 2014 hade ingen fyraårsgräns men kunde bara ta ut föräldrapenning till dess att barnet fyllde 8 år eller slutade årskurs 1 i grundskolan.

Analysen visar att regeländringen inneburit att pappors uttag ökat något under barnets första och andra levnadsår medan mammors uttag ökat under barnets tredje och fjärde levnadsår.

– Vi kan se att mammor i grupper som i genomsnitt har ett lågt uttag av föräldrapenning under barnets första två levnadsår är de som ökar uttaget mest under barnets tredje och fjärde levnadsår, berättar Anna Persson, analytiker på Analysavdelningen och författare till rapporten.

Den grupp som sparat flest dagar är föräldrar födda i Sverige och de med högre utbildning eller hög inkomst.

– Har man en högre inkomst har man även möjlighet att vara föräldraledig utan att samtidigt få föräldrapenning, särskilt under barnets första levnadsår då den sjukpenninggrundande inkomsten är skyddad. Därför har dessa föräldrar flera dagar kvar efter att barnet börjat i förskolan, förklarar Anna Persson.

Det ökade uttaget under barnets tredje och fjärde levnadsår sker till viss del genom ett ökat uttag av föräldrapenning under lördagar och söndagar, vilket innebär att föräldrar i större utsträckning än tidigare tar ut ersättning på arbetsfria dagar.

Rapporten

Förändrade åldersgränser i föräldrapenningen (Svar på regeringsuppdrag – FK 2022/002571) Pdf, 661 kB, öppnas i nytt fönster.