Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Enhetligare beräkning av merkostnads­ersättning


Försäkringskassans beräkning av merkostnader ska bli mer enhetlig med hjälp av ett nytt stödmaterial till våra handläggare. Det kommer också göra besluten lättare att förstå.

Merkostnadsersättning kan betalas ut till den som har merkostnader på grund av funktionsnedsättning. För att få ersättning krävs det att dina merkostnader kommer upp till ett visst belopp under en tolvmånadersperiod. Handläggarna på Försäkringskassan får nu hjälp av ett nytt stödmaterial när de ska räkna ihop den sökandes merkostnader.

- Våra jurister har tagit fram råd som hjälper handläggarna med hur de ska räkna ihop merkostnader. Råden gör att beräkningarna blir mer enhetliga vilket leder till mer rättssäkra beslut. Råden ger bara stöd till handläggarna i hur de ska beräkna merkostnader. Reglerna för vad som räknas som en merkostnad eller vilka belopp du måste nå upp till för att få någon merkostnadsersättning är oförändrade, säger Ulrika Wahlberg, områdeschef inom funktionsnedsättning på Försäkringskassan.

Sedan merkostnadsersättningen infördes 2019 har vi hela tiden jobbat för att förbättra tillämpningen av reglerna som påverkar ersättningen för den enskilde. Råden som nu kommer är ytterligare ett steg på vägen mot ökad enhetlighet.

- När vi gör lika i beräkningen blir det också tydligare vilken roll de andra faktorerna i ansökan spelar och det blir enklare för den som söker att förstå våra beslut, säger Ulrika Wahlberg.

De nya råden börjar gälla den 15 juni och påverkar alla beslut som fattas från och med det datumet.