Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning


Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

– För ungefär en fjärdedel av barnen ansökte föräldrarna gemensamt om omvårdnadsbidrag men av dessa är det sedan endast 11 procent som verkligen delar på utbetalningen. I nästan åtta av tio fall är det mamman som får hela utbetalningen, och i bara ett av tio fall pappan, säger Magdalena Kubien på Försäkringskassans analysavdelning.

En annan sak som statistiken visar är att de allra flesta barn som får omvårdnadsbidrag, 73 procent, hade diagnoser inom området ”psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar”. När det kommer till merkostnadsersättning är dock diagnosbilden mer spridd.

– Vi har sett att andelen barn med psykiska diagnoser ökade för vårdbidraget under många år och att det fortsatt så även inom det nya omvårdnadsbidraget. Nu kan vi också se att nästan två tredjedelar av barnen finns inom två diagnoser – ”F84 genomgripande utvecklingsstörningar” och ”F90 hyperaktivitetsstörningar”. Inom dessa diagnoser ryms bland annat autism och ADHD, säger Magdalena Kubien.

I april 2022 fanns det 69 917 barn som var berättigade till omvårdnadsbidrag, 23 650 flickor och 46 267 pojkar medan 1 785 barn var berättigade till merkostnadsersättning, 721 flickor och 1 064 pojkar.

Försäkringskassans statistikdatabas

Antal barn vars föräldrar har fått omvårdnadsbidrag Öppnas i nytt fönster.

Antal barn vars föräldrar har fått merkostnadsersättning för barn Öppnas i nytt fönster.