Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Prognos: Lagändringar väntas öka utgifterna för socialförsäkringen


Försäkringskassans utgifter för socialförsäkring väntas bli något högre i år jämfört med förra året. Nästa år beräknas utgifterna bli något lägre för att sedan öka och bli ännu högre 2024 och 2025 – det visar den utgiftsprognos som Försäkringskassan lämnar in till regeringen idag.

Utgifterna förväntas på sikt öka inom de flesta ersättningar som Försäkringskassan administrerar. Främst förklaras ökningen av ökande ersättningsnivåer som drivs av löner och prisbasbeloppet. Inom sjukpenning och assistansersättning förväntas dessutom fler personer vara berättigade ersättning.

Sjukpenning

Utgifterna för sjukpenning beräknas öka från 37,6 miljarder kronor år 2021 till 40,1 miljarder kronor år 2022. Därefter väntas utgifterna öka ytterligare till 41,6 miljarder kronor 2025. Ökningen beror i huvudsak på den senaste årens lagändringar som dels medför att sjukfallen blir längre, dels att ersättningen per sjukskriven blir högre, eftersom taket i ersättningen höjts från 8 till 10 prisbasbelopp. Vidare beräknas antalet startade sjukfall med psykiatrisk diagnos bli fler efter att ha varit på en lägre nivå under coronapandemin, vilket ytterligare bidrar till utgiftsökningen eftersom dessa sjukskrivningar tenderar att vara längre. Sammantaget förväntas fler personer vara sjukskrivna 2025 än idag.

Assistansersättning

Regeringen föreslår lagändringar inom assistansersättningen, som både berör de så kallade grundläggande behoven och en schablonisering av föräldraansvaret. Det innebära att fler personer blir berättigade assistansersättning. Försäkringskassan räknar med att lagändringarna kommer leda till att 2 000 extra personer kommer få statlig assistansersättning. I relation till de drygt 400 personer som prognostiseras komma in i ersättning under 2022 innebär det en stor ökning. Personerna väntas komma in under en treårsperiod.

Prognosen

Utgiftsprognos för budgetåren 2022–2025 (Rapport 2022-04-27) Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.