Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Insatser för att upptäcka våldsutsatta behöver utvärderas


Försäkringskassan och flera andra myndigheter som möter människor har höjt kunskapen om våld i nära relationer genom ett flerårigt samverkansuppdrag. Nu avslutas uppdraget som redovisats i en slutrapport till regeringen men arbetet fortsätter på myndigheterna. Försäkringskassan behöver utvärdera insatsernas effekt för att se säkerställa att vi når våldsutsatta individer.

I september 2019 fick Försäkringskassan tillsammans med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Socialstyrelsen ett regeringsuppdrag om att upptäcka våld. Uppdraget har samordnats av Jämställdhetsmyndigheten och en slutrapport har lämnats in till regeringen.

Genom arbetet i uppdraget finns det en större medvetenhet och kunskap på myndigheterna om våld i nära relationer.

− Vi vet hur vi ska agera och hänvisa personer vidare för stöd. Våldsutsatthet kan till exempel vara en dold orsak till sjukskrivning. Försäkringskassan ställer därför frågor om våld i mötet med de försäkrade men vi behöver göra det rutinmässigt och i större utsträckning än idag, säger Julie Jacobsson verksamhetsutvecklare på Försäkringskassans rättsavdelning.

Försäkringskassan ställer bland annat frågor om våld när vi utreder sjukpenning, rehabilitering och rehabiliteringsersättning, aktivitetsersättning och underhållsstöd. Frågorna ställs antingen rutinmässigt eller vid indikation om att någon är utsatt för våld.

− Vårt arbete för att förbättra upptäckten av våld behöver också utvärderas. Det är viktigt för att vi ska kunna förbättra verksamheten och att utsatta personer får rätt stöd, säger Julie Jacobsson

I slutrapporten konstateras att Försäkringskassan behöver utveckla kunskaperna om hur socialförsäkringen fungerar för våldsutsatta individer.

− Ett exempel är att våldsutsatta personer som befinner sig på ett skyddat boende har stora svårigheter att sköta sina ärenden och riskerar att gå miste om ersättning, säger Julie Jacobsson.

Samverkansuppdraget om ökad upptäckt av våld bidrar till de jämställdhetspolitiska målen som är beslutade av Sveriges riksdag.

Samverkan för ökad upptäckt av våld (jamstalldhetsmyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårt uppdrag att motverka våld