Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Smittbärarpenning viktigast i kvinnodominerade yrken under pandemin


Under pandemin ökade användningen av smittbärarpenning kraftigt. Främst är det personer som arbetar inom yrken där man har mycket kontakt med andra människor, och med begränsade möjligheter att arbeta hemifrån, som har använt ersättning – till exempel inom skola och hälso- och sjukvård. Den största gruppen mottagare har varit kvinnor i åldern 40–49 år. Det visar en ny analys från Försäkringskassan.

Användningen av smittbärarpenningen ökade kraftigt under pandemin, från 200 till 300 mottagare per år före pandemin, till 13 000 respektive 83 000 mottagare år 2020 och 2021. Totalt betalades 468 miljoner kronor ut i smittbärarpenning för åren 2020–2021, en avsevärd ökning mot de tre till fyra miljoner som smittbärarpenningen kostar ett normalår.

Regeringen fattade den 1 februari 2020 beslut om att klassa covid‑19 som en samhällsfarlig sjukdom vilket gjorde att den som inte kunde arbeta för att hen var smittad – eller kunde vara smittad av covid‑19 – kunde få smittbärarpenning. Senare ändrade regeringen reglerna ytterligare så att även friska personer sammanboende med en covidsmittad kunde få smittbärarpenning i de fall de gick miste om arbetsinkomst på grund av hushållskarantän.

Kvinnodominerade yrkesgrupper största mottagare

Personer som jobbar inom så kallade kontaktyrken – alltså yrken där man fysiskt kommer i kontakt med mycket människor – samt personer inom yrken där det inte går att jobba hemifrån har varit de största mottagarna av smittbärarpenning under pandemin.

– Behovet av smittbärarpenning var stort bland de som arbetade inom vård och omsorg till exempel undersköterskor, vårdare och boendestödjare, vårdbiträden och sjuksköterskor. Men smittbärarpenning användes också inom stora yrkesgrupper inom förskola och grundskola, till exempel av barnskötare, förskollärare och grundskollärare. Samtliga dessa yrken är kvinnodominerade, vilket medförde att det var fler kvinnor än män som använde smittbärarpenning inom dessa yrken, säger Helena Bertilsson, analytiker och huvudförfattare till rapporten.

Även personer inom större yrkesgrupper med mer jämn könsfördelning, som till exempel butikssäljare inom fackhandel och dagligvaruhandel, har nyttjat ersättningen i större utsträckning än andra yrkesgrupper.

Flest mottagare i åldern 40–49 år

Totalt fick drygt 50 000 kvinnor och knappt 45 000 män smittbärarpenning under åren 2020–2021.

– De flesta mottagare var i åldern 30–59 år, vilket också är åldern där flest arbetar. Allra flest mottagare var i åldern 40–49 år och i den åldersgruppen är också skillnaden som störst mellan antalet kvinnor och män, knappt 57 procent var kvinnor och drygt 43 procent män, säger Helena Bertilsson.

I genomsnitt fick en person totalt ersättning för fem dagar under 2020–2021.

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.

Smittbärarpenning under coronapandemin (Korta analyser 2022:1) Pdf, 472 kB, öppnas i nytt fönster.