Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan ska säkra utbetalningar i händelse av krig


Försäkringskassan får regeringens uppdrag att säkerställa utbetalningar från socialförsäkringen i händelse av krig eller vid fara för krig. Uppdraget ska delredovisas till Socialdepartementet senast den 1 juni och slutredovisas senast den 1 november i år.

Med anledning av det försämrade säkerhetsläget i Europa har Försäkringskassan intensifierat förberedelserna för att klara uppdraget och utbetalningarna i händelse av krig eller vid fara för krig. Torsdagen den 10 mars fick Försäkringskassan även ett regeringsuppdrag om att säkerställa att utbetalningar från socialförsäkringen fungerar om säkerhetsläget förvärras. Uppdraget är en av flera åtgärder som nu görs för att stärka det civila försvaret.

Försäkringskassan ansvarar inte bara för våra egna ersättningar, utan sköter även Pensionsmyndighetens utbetalningar och varje år betalas omkring 600 miljarder ut från de båda myndigheterna i form av olika ersättningar.

I uppdraget ingår att presentera en analys och redovisa hur utbetalningarna kan ske och arbetet sker i samverkan med Pensionsmyndigheten, övriga relevanta myndigheter och andra aktörer i den utsträckning som uppdraget kräver.

Uppdraget är en del i förstärkningen av det civila försvaret och arbetet med att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid en krissituation.