Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Liten ökning av andelen föräldrar som delar jämställt på föräldrapenningen


Det jämställda uttaget av föräldrapenning ökar, men sedan förra året är ökningen marginell. 19,4 procent av alla föräldrar har delat jämställt på föräldrapenningen när barn födda 2019 fyllt två år, motsvarande siffra för barn födda 2018 är 19,3 procent. Det är i föräldrapar där föräldrarna har hög utbildning eller hög inkomst som störst andel av föräldraparen delat jämställt.

Många föräldrar delar jämställt på föräldrapenningen under barnets första två år men de flesta gör det inte. Att dela jämställt innebär här att båda föräldrarna använt minst 40 procent av föräldrapenningdagarna när barnet fyller två år. För barn födda 2005 var det knappt 10 procent som delat jämställt, och för barn födda 2019 var det nästan 20 procent. Dock är det knappt någon ökning av andelen jämfört med barn födda 2018. Det finns tydliga skillnader beroende på vad föräldrarna har för utbildningsnivå, inkomst och i vilka län de bor.

– Andelen föräldrar som delar jämställt går fortfarande framåt, men vi ser också att vi eventuellt har nått en platå. Männens andel av det totala uttaget av föräldrapenning har till exempel minskat marginellt det senaste året, säger Alma Wennemo Lanninger, analytiker på Försäkringskassan.

Kvinnor och män som har en högre utbildning eller har en högre inkomst delar oftare jämställt på föräldrapenningen. Mer än 35 procent av kvinnorna med hög inkomst delar jämställt, medan mindre än 20 procent av kvinnorna med medelinkomst gör det.

Det finns även stora skillnader mellan länen. Västerbottens län är det län där flest föräldrar delat jämställt (28 procent för barn födda 2019), medan länen i södra delarna av Sverige ofta är de län där färst föräldrar delar jämställt. Kalmar och Jönköpings län är län som utmärker sig i statistiken (12,4 procent respektive 12,8 procent för barn födda 2019).

– Det är stora skillnader mellan hur vanligt det är att dela jämställt för föräldrar med olika inkomst och utbildningsbakgrund. Det är även skillnader vi sett när vi har tittat på hur vanligt det är med jämställt uttag bland föräldrar i samkönade kvinnliga par, säger Alma Wennemo Lanninger.

Andelen föräldrar som delat jämställt när barnet fyller två år för barn födda 2019

Län

Andelen föräldrar

Samtliga

19,3

Västerbottens län

28

Stockholms län

24,5

Uppsala län

23,1

Östergötlands län

20,5

Västra Götalands län

19,4

Norrbottens län

18,6

Gotlands län

18,5

Västernorrlands län

17,5

Jämtlands län

17,5

Västmanlands län

16,9

Dalarnas län

16,9

Hallands län

16,4

Örebro län

16,2

Skåne län

15,9

Kronobergs län

15,8

Gävleborgs län

15,3

Värmlands län

15,2

Södermanlands län

14,8

Blekinge län

14,8

Jönköpings län

12,9

Kalmar län

12,4

Statistiken är en del av Försäkringskassans officiella statistik och går att ta del av i Försäkringskassans statistikdatabas:

Statistikdatabas – Föräldrar som delat jämställt på föräldrapenningen efter utbildnings- och inkomstnivå Länk till annan webbplats.

En analys av hur samkönade och olikkönade föräldrar delar på föräldrapenningen:

Föräldrapenning bland samkönade och olikkönade föräldrar (Korta analyser 2021:4) Pdf, 416 kB, öppnas i nytt fönster.