Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Samverkan mellan myndigheter ledde till bättre kontroller


Försäkringskassan samarbetar med Skatteverket och flera andra myndigheter för att förhindra felaktiga utbetalningar från våra trygghetssystem och brott mot välfärden. Ett arbete som ger resultat. Under 2021 genomförde Försäkringskassan runt 30 000 kontrollutredningar, varav drygt hälften lett till någon form av åtgärd, och cirka 850 miljoner i förhindrade felaktiga utbetalningar.

Förra året ökade andelen ärenden där en avslutad kontrollutredning lett till en åtgärd jämfört med 2020. Det kan handla om åtgärder som sänkt eller indragen ersättning, återkrav och eller polisanmälan.

— Utöver att vi totalt sett gör fler kontrollutredningar än någonsin kan vi se att vår samverkan med andra myndigheter ger alltmer resultat. Såväl antal startade utredningar som anmälningar efter upplysningar från andra myndigheter har ökat 2021 jämfört med 2020 och året innan. Det beror framförallt på att det blivit mer fokus för området felaktiga utbetalningar hos alla myndigheter, säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Tack vare mer samverkan mellan Skatteverket och Försäkringskassan stoppas fler felaktiga utbetalningar.

— För att lyckas med det krävs att vi underrättar varandra om misstänkta felaktigheter, säger Andreas Vestman, samordnare för felaktiga utbetalningar från välfärden på Skatteverket. Även vi som inte betalar ut pengar har ett ansvar för att stoppa fel och fusk. Det gör vi genom samverkan.

Resultat av kontrollutredningar 2021:

  • Cirka 30 000 genomförda kontrollutredningar. Sker främst inom bostadsbidrag, föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning.
  • Ungefär 53 procent av utredningarna ledde till någon form av åtgärd som avslag, minskad alternativt avbruten ersättning, eller beslut om återkrav.
  • Cirka 1 miljard kronor i felaktiga utbetalningar har krävts tillbaka efter våra avslutade kontrollutredningar.
  • Cirka 850 miljoner kronor skulle ha betalats ut felaktigt om det inte vore för våra kontrollutredningar.
  • Cirka 6 000 polisanmälningar.

De vanligaste orsakerna till en kontrollutredning är att någon arbetat trots att hen fått en ersättning (cirka 42 procent), följt av utlandsvistelse (cirka 16 procent) samt skenseparation, alltså att ett par separerar på pappret för att kunna ta del av en förmån som ensamstående (cirka 12 procent).

I samverkan med andra myndigheter är det vanligast att misstänkta oegentligheter kommer in till Försäkringskassan från A-kassan. Därefter följer kommunerna, Skatteverket och Polisen.

Bra att veta

Kontroller – en del av vårt jobb

Tipsa om felaktiga utbetalningar eller bidragsbrott

Om något ändras – meddela oss

Om du inte är nöjd

Om du väntar på besked

Om socialförsäkringen