Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Reglerna för omprövningar inom assistansersättning behöver utredas


Det är idag rättsligt otydligt när omprövningar för assistansersättning ska göras, och när de görs kan de vara onödigt omfattande. Därför föreslår vi idag att regeringen inom ramen för den så kallade huvudmannautredningen tittar på även denna fråga.

Personlig assistans ska präglas av förutsebarhet och trygghet för de assistansberättigade. Med nuvarande reglering är det svårt att veta när omprövningar ska göras vilket leder till osäkerhet både hos dem som får assistansersättning och hos dem som utför assistansen.

Försäkringskassan har påbörjat ett eget arbete i syfte att - utan att det krävs lagändringar - utveckla vår handläggning av assistansersättningen för att underlätta för den som ansöker, bland annat de delar av utredningen som upplevs som alltför intergritetsnära. Men det finns också delar som förutsätter ändrad lagstiftning.

Omprövning av rätten till assistansersättning och prövningen av fler assistanstimmar är områden som behöver utredas för att minska oron och den upplevda osäkerheten hos de försäkrade. En allvarlig konsekvens av den osäkerheten är att man inte ansöker om fler assistanstimmar trots att man har behov av det, en farhåga som bekräftas av olika organisationer inom funktionshindersrörelsen vi har dialog med.

Framställning om tilläggsdirektiv Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster.