Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny lägesbild om brott i arbetslivet


För att komma åt brottslighet i arbetslivet krävs utvidgat samarbete mellan myndigheter och utökade befogenheter. Det visar den senaste lägesbilden för det myndighetsgemensamma arbetet som också betonar vikten av fortsatta kontroller regionalt och lokalt.

Brott i arbetslivet förekommer främst inom personalintensiva branscher – som bygg, restaurang, transport, städning, vård och omsorg – och berör många av de ersättningar som Försäkringskassan betalar ut.

‑ En av slutsatserna i rapporten är att det fortfarande behövs ändringar i den lagstiftning som reglerar Försäkringskassans befogenheter att utreda ärenden om assistans, säger Thomas Falk, nationell samordnare mot organiserat brottslighet på Försäkringskassan.

Lägesbilden syftar till att ge större förståelse för hur brottsligheten i arbetslivet förändras så att myndigheternas kontrollverksamhet kan utvecklas i takt med omvärlden.

Rapporten visar att kontrollerna har skärpts men försvåras bland annat av systematiska brott mot utlänningslagen, felaktig folkbokföring och regelverk som begränsar befogenheter och informationsutbytet mellan myndigheter.

Lägesbilden lämnas över till regeringen och innehåller en rad rekommendationer för att minska felaktiga utbetalningar och arbetslivskriminaliteten.

Skatteverkets pressmeddelande – Arbetet mot arbetslivskriminalitet brådskar (skatteverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om samarbetet mot arbetslivskriminalitet

2018 fick åtta myndigheter i uppdrag av regeringen att koordinera arbetet mot kriminalitet i arbetslivet. Framöver ska bland annat förebyggande aktiviteter och insatserna mot människoexploatering prioriteras. Medverkande: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Myndighetssamverkan mot arbetslivskriminalitet (av.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.