Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Officiell statistik om föräldraförsäkringen 2021


I dag publicerar Försäkringskassan officiell statistik för föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab) och graviditetspenning för helåret 2021. Under pandemin har det vabbats mer än någonsin och 2021 blev det år då flest dagar betalats ut med tillfällig föräldrapenning. Knappt 8,4 miljoner dagar betalades ut för 840 000 barn.

Statistiken, som nu finns publicerad på Försäkringskassans webbplats, går att bryta ned. Exempelvis kan man se hur län och kommuner skiljer sig åt och se utvecklingen över tid. Man kan också se fördelningen mellan män och kvinnors användande av föräldraförsäkringen:

Tillfällig föräldrapenning (vab)

Männens andel av uttagen vab ökade lite och år 2021 stod männen för 39,7 procent av uttaget jämfört med 39,2 procent 2020. Skillnaderna mellan länen är små, de län där män använt störst andel av dagarna är Gotland med 41,7 procent och Västerbotten med 41,4 procent. Lägst andel tog männen i Norrbotten och Skåne ut med 37,2 procent respektive 37,9 procent av dagarna.
– Vi brukar säga att det är ett jämställt uttag när den förälder som tagit ut minst tagit ut 40 procent av dagarna. Om vi ser till totalen för vab är det snart ett jämställt uttag, förra året var männens andel av uttagna dagar högre än någonsin, säger analytiker Alma Wennemo Lanninger på Försäkringskassan.

Tillfällig föräldrapenning

Föräldrapenning

Männens andel av föräldrapenning minskade något jämfört med året innan. Totalt betalades 29,6 procent av dagarna ut till män 2021 jämfört med 30,0 procent år 2020. Det är dock en så liten förändring att det inte behöver handla om ett trendbrott. De län där störst andel av dagarna tagits ut av män är Västerbotten med 33,0 procent och Gotland med 31,6 procent. De län där minst andel av dagarna tagits ut av män är Skåne med 27,7 procent och Södermanland med 27,9 procent. – Föräldrapenningen delas inte jämställt och sedan 2018 har männen tagit ut cirka 30 procent av dagarna, säger analytiker Alma Wennemo Lanninger på Försäkringskassan.

Föräldrapenning

Graviditetspenning

Antalet gravida kvinnor som fått graviditetspenning ökade under 2021, då 37 754 fick graviditetspenning jämfört med 24 552 året innan. Ökningen beror på att Socialstyrelsen den 1 februari 2021 bedömde att gravida under den senare delen av graviditeten har en högre risk att föda för tidigt om de insjuknar i covid‑19. I de fall arbetsgivare inte kunnat omplacera eller anpassa gravida medarbetares arbetsuppgifter har de kunnat förbjuda medarbetaren från att arbeta. Fler än tidigare har därför ansökt om och fått graviditetspenning.

Graviditetspenning

Försäkringskassan är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella statistiken inom områdena Stöd vid sjukdom och handikapp samt Stöd till barnfamiljer.

Det här är officiell statistik