Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Mäns sjukfrånvaro har ökat mer än kvinnors under pandemin


Under pandemin har sjukfrånvaron ökat i alla branscher på arbetsmarknaden, men störst är ökningen inom transportbranschen samt inom vård- och omsorg. Tydligt är också att sjukfrånvaron ökat mest bland män – men fortfarande har kvinnor dubbelt så hög sjukfrånvaro som män. Det visar en ny analys från Försäkringskassan, ”Sjukfrånvaro efter bransch”.

Under pandemiåret 2020 ökade antalet startade sjukfall med 31 procent jämfört med året innan. Störst är ökningen inom transportbranschen, 48 procent, följt av vård, omsorg och sociala tjänster, där sjukfrånvaron ökat med 46 procent under 2020. Totalt sett ökade dock inte sjukfrånvaron mätt i antalet ersatta dagar utan endast sett till antalet startade sjukfall.

– Vi tror att ökningen inom transportbranschen hänger samman med potentiella smittorisker inom persontransporter och även ökad arbetsbelastning inom varutransport och varuhantering under pandemin. Ökningen i sjukfrånvaro inom vård- och omsorg var mer förväntad, både med tanke på den ökade arbetsbelastningen under pandemin, men också på grund av den potentiella exponering för smitta för de som arbetar inom så kallade kontaktyrken, säger Ulrik Lidwall, analytiker på Försäkringskassan och huvudförfattare till rapporten.

Kvinnor har fortfarande dubbelt så hög sjukfrånvaro

Tidigare analyser har visat att sjukfrånvaron är mer omfattande inom kvinnodominerade branscher som vård, omsorg och sociala tjänster, men också inom mansdominerade branscher som bygg- och transportbranscherna.

Mellan 2019 och 2020 har antalet startade sjukfall per 1 000 förvärvsarbetande kvinnor ökat med 27 procent (från 121 till 154 sjukfall). Bland män har sjukfrånvaron per 1 000 förvärvsarbetande ökat med 36 procent (från 65 till 89 sjukfall). Kvinnors sjukfrånvaro är alltså dubbelt så hög som mäns, men ökningen under pandemin var större bland männen.

– Det som den här analysen syftar till är att uppmärksamma var på arbetsmarknaden som det behöver vidtas åtgärder för att förbättra arbetsmiljö och andra förutsättningar i arbetet. Vi vet att förebyggande åtgärder på arbetsplatsen är det mest effektiva sättet att undvika sjukfrånvaro, säger Ulrik Lidwall.

Restriktioner har påverkat sjukfrånvaron i olika branscher på olika sätt

Analysen pekar även på hur sjukfrånvaron inom olika branscher påverkats olika av de restriktioner och ekonomiska effekter som pandemin har haft på samhället. Till exempel har sjukfrånvaron ökat mycket, särskilt för män, inom branscher som påverkats starkt av restriktionerna som infördes under pandemin, till exempel restaurang- och resebranscherna.

– Att se sina försörjningsmöjligheter försvinna är starkt psykiskt påfrestande och kan möjligtvis vara en delförklaring till ökad sjukfrånvaro, säger Ulrik Lidwall.

Det finns också delbranscher där sjukfrånvaron minskat under pandemin, till exempel inom tjänstesektorn, såsom it- och telekom, där man har kunnat arbeta hemifrån i stor utsträckning. En tänkbar förklaring är att hemarbete gjort det enklare att kombinera arbets- och familjeliv samt att man utsatts för mindre annan smitta.

Korta analysen

Sjukfrånvaro efter bransch (Korta analyser 2021:3) Pdf, 433 kB, öppnas i nytt fönster.