Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Digitala tjänster för ställföreträdare


Om du är god man eller förvaltare för en person kan du använda Mina sidor för att ansöka om ersättning för din huvudman. Från januari kan du också beställa underlag inför din årsredovisning till Överförmyndarnämnden.

Utifrån din roll som ställföreträdare kan du logga in på Mina sidor och ansöka om ersättning – och från januari också beställa underlag inför årsredovisningen till Överförmyndarnämnden. Du behöver bara en inloggning oavsett om du har en eller flera huvudmän.

För att använda våra digitala tjänster går du till Logga in här på webbplatsen. På inloggningssidan väljer du att logga in som ställföreträdare. Du loggar in med ditt personnummer och identifierar dig med ditt bank-id. Vi behöver ha en kopia av ditt förordnande registrerat hos oss för att du ska få tillgång till tjänsten.

Ansöka om ersättning

Följande tjänster finns på Mina sidor:

  • Ansökan om bostadstillägg
  • Anmäla ändrade uppgifter för den som har bostadstillägg
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga
  • Ansökan om aktivitetsersättning vid förlängd skolgång
  • Ansökan om sjukersättning
  • Ansökan om särskild ersättning för kostnader i samband med aktiviteter
  • Ansökan om förskott av särskild ersättning i samband med aktiviteter

Efter att en ansökan är inskickad ser du inte ärendet i Mina sidor, utan det visas bara för din huvudman om hen loggar in på Mina sidor med sitt personnummer och sitt bank-id.

För övriga ärenden hittar du blanketter i pdf-format att fylla i på datorn, skriva ut och skicka in till oss på den adress som står på blanketten.

Beställa underlag inför årsredovisningen

När du ska redovisa till Överförmyndarnämnden beställer du enkelt underlag från oss via Mina sidor. Du får då en sammanställning av samtliga utbetalningar som vi gjort till din huvudman för föregående år och vilken skatt vi dragit. Sammanställningen skickar vi till den postadress vi har registrerad för dig som ställföreträdare.

Tjänsten är tillgänglig från januari 2022.

Om du inte har möjlighet att logga in är du välkommen att ringa oss på 0771‑524 524.

Fråga efter ”summerade verkställda betalningar”.

Bra att veta för dig som är god man eller förvaltare