Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny lag ska stoppa brottsliga assistansbolag


Den 1 november träder en lagändring i kraft som innebär att Försäkringskassan inte kommer betala ut ersättning för assistans om den utförts av ett assistansbolag som saknar tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Den assistansberättigade kommer meddelas i tid för att hitta en ny utförare.

— Syftet är att strypa pengaflödet till oseriösa och kriminella aktörer. Det innebär också en trygghet för den enskilde eftersom den inte riskerar att hamna i händerna på sådana, säger Andreas Larsson, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Problemen med brottsliga eller oseriösa aktörer har funnits en längre tid i assistansbranschen och är något som Försäkringskassan uppmärksammat lagstiftarna på. Lagändringen är ett sätt att åtgärda en lucka i det tidigare regelverket och kommer bidra till arbetet att stoppa brottsligt utnyttjande av socialförsäkringarna. Den assistans som utförts innan den 1 november hanteras enligt tidigare regelverk, även om utbetalning sker efter den 1 november.

Efter lagändringen får Försäkringskassan och kommunerna också en skyldighet att informera IVO när en enskild antas bedriva assistansverksamhet utan tillstånd. IVO får också större befogenheter att begära in information i tillsynsärenden. Enligt lagändringen får IVO också skyldighet att informera kommuner och Försäkringskassan när ett tillstånd återkallas.

— För den assistansberättigade är det självklart oerhört viktigt att det inte blir ett avbrott i assistansen, så därför kommer de få en skälig tid på sig att hitta en ny utförare. Vi har informerat de som påverkas direkt i och med att de idag använder bolag utan tillstånd, och när situationen uppstår i framtiden kommer vi höra av oss och meddela att de måste byta, säger Andreas Larsson.