Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Nu upphör tillfälliga coronaregler


Från och med den 1 oktober upphör många tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin, bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättning. E‑tjänsterna ligger dock kvar för att man ska kunna söka ersättning retroaktiv för dagar innan 1 oktober 2021.

Regeringen har också tagit bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att den som är anställd behöver visa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 vid ansökan om sjukpenning. Detta gäller om den första sjukdagen är 1 oktober 2021.

Egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska från och med 1 oktober inkomma med läkarintyg dag 8 i samband med ansökan.

Under pandemin införde regeringen tillfälliga regler för att avlasta arbetsgivare för högre sjuklönekostnader. Dessa tillfälliga regler upphör också den 1 oktober och återgår till det normala.

Dessa ersättningar försvinner eller förändras:

Ersättning för karens

Ersättningen upphörde den 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv fram till den 31 december 2021 för karensavdrag som gjorts på lönen innan den 1 oktober 2021.

Ersättning för riskgrupper och ersättning för vissa närstående till person i riskgrupp:

Ersättningen upphörde den 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv för dagar man inte kunnat arbeta som skett innan den 1 oktober.

Ersättning för vab

Från och med dag 8 ska intyg bifogas ansökan. Intyget kan utfärdas av sjuksköterska eller läkare.

Sjukpenning

Den som är sjuk behöver från och med dag 8 i sjukperioden uppvisa ett läkarintyg. Anställda visar det för sin arbetsgivare vid dag 8 i sjuklöneperioden (de första 14 dagarna av sjukperioden) och därefter, om man är fortsatt sjuk, för Försäkringskassan dag 15 när man ansöker om sjukpenning. Arbetssökande, egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska inkomma med läkarintyg i samband med ansökan från och med dag 8.

Smittbärarpenning

Den som ansöker om smittbärarpenning ska uppvisa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller Covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Ersättning för sjuklönekostnader

Ersättningen ändrades tillfälligt under pandemin men återgår den 1 oktober till ordinarie regelverk.

Dessa ersättningar fortsätter:

Vab vid skolstängning

Regeringen har beslutat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19 kan få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.

Ersättning för barn som varit allvarligt sjuka

Regeringen har beslutat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn som har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19 kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

Uppskjuten vård och behandling

Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 i de fall planerad vård eller rehabilitering har blivit inställd eller uppskjutning på grund av Coronapandemin. Förlängningen gäller till och med 31 december 2021. Det ligger ett förslag från regeringen att möjligheterna för uppskjuten vård och behandling ska förlängas ytterligare efter 31 december.

Coronaviruset – det här gäller