Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Pandemiersättningar upphör från och med 1 oktober


Från och med den 1 oktober upphör de tillfälliga ersättningar som regeringen införde under pandemin – bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättningar. Samtidigt försvinner det undantag som regeringen beslutat om gällande läkarintyg.

I och med det upphör också Försäkringskassans tillfälliga hantering av läkarintyg. Det betyder att läkarintyg kommer behövas från och med dag 8 i sjukperioden. Även för ersättning för vab kommer intyg behövas från och med dag 8.

Under pandemin införde regeringen tillfälliga regler i socialförsäkringen för att göra det enklare för människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed bromsa smittspridningen i samhället. Även Försäkringskassan vidtog åtgärder, bland annat genom en tillfällig hantering av läkarintyg vilket i praktiken innebar att läkarintyg inte efterfrågades innan dag 22 i sjukperioden vid ansökan om sjukpenning. Försäkringskassan beslöt även att intyg för vab inte behövde lämnas förrän dag 22 i barnets sjukperiod.

Den 30 september löper de förordningar som reglerar de flesta av dessa åtgärder ut. Det betyder en återgång till de tidsgränser för läkarintyg som gällde innan pandemin och även att bland annat ersättning för karens och riskgruppsersättning upphör.

Själva tjänsterna ligger dock kvar för att man ska kunna söka ersättning retroaktivt för dagar innan 1 oktober 2021.

Återgång till tidigare tidsgränser för läkarintyg och intyg för vab

Förordningarna har inneburit undantag för när den som är sjuk ska inkomma med läkarintyg under sjukperioden. I och med att det undantaget nu försvinner återgår även Försäkringskassan till tidigare tidsgränser. Från och med den 1 oktober ska man som anställd återigen inkomma med läkarintyg till sin arbetsgivare från och med dag 8 i sjuklöneperioden och dag 15 till Försäkringskassan när man ansöker om sjukpenning. Övriga grupper, till exempel arbetssökande och egenföretagare som ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan, ska inkomma med läkarintyg från och med dag 8.

Vid ersättning för vab återgår Försäkringskassan till en ordinarie hantering vilket innebär att man från och med dag 8 ska inkomma med intyg från sjuksköterska eller läkare.

För smittbärarpenning ska man inkomma med läkarintyg från första dagen, även för Covid-19.

Det här gäller

Dessa ersättningar försvinner eller förändras:

Ersättning för karens

Ersättningen upphör den 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv fram till den 31 december 2021 för karensavdrag som gjorts på lönen innan den 1 oktober 2021.

Ersättning för riskgrupper och ersättning för vissa närstående till person i riskgrupp:

Ersättningen upphör den 30 september. Ersättningen kan dock sökas retroaktiv för dagar man inte kunnat arbeta som skett innan den 1 oktober.

Ersättning för vab

Från och med dag 8 ska intyg bifogas ansökan. Intyget kan utfärdas av sjuksköterska eller läkare.

Sjukpenning

Den som är sjuk behöver från och med dag 8 i sjukperioden uppvisa ett läkarintyg. Anställda visar det för sin arbetsgivare vid dag 8 i sjuklöneperioden (de första 14 dagarna av sjukperioden) och därefter, om man är fortsatt sjuk, för Försäkringskassan dag 15 när man ansöker om sjukpenning. Arbetssökande, egenföretagare och behovsanställda ansöker om sjukpenning direkt från Försäkringskassan och ska inkomma med läkarintyg i samband med ansökan från och med dag 8.

Smittbärarpenning

Den som ansöker om smittbärarpenning ska uppvisa läkarintyg från första dagen, oavsett om det gäller Covid-19 eller någon annan samhällsfarlig eller allmänfarlig sjukdom.

Ersättning för sjuklönekostnader

Ersättningen ändrades tillfälligt under pandemin men återgår den 1 oktober till ordinarie regelverk.

Dessa ersättningar fortsätter:

Vab vid skolstängning

Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn vars skola eller förskola stängs med anledning av covid-19 kan få ersättning om de måste vara hemma från sitt arbete.

Ersättning för allvarligt sjuka barn

Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att föräldrar till barn som har varit allvarligt sjuka och som behöver skyddas så de inte insjuknar i covid-19 kan få en förebyggande ersättning för vab om de behöver avstå från arbete.

Uppskjuten vård och behandling

Regeringen har aviserat att denna ersättning förlängs. Det betyder att den utökade möjligheten att, vid ansökningar om sjukpenning, skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp på grund av pandemin kommer finnas kvar.