Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändrade coronaregler från 1 oktober


Från och med 1 oktober upphör flera av de tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning till riskgrupper.

Regeringen tar även bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att patienten från och med 1 oktober ska visa läkarintyg för sin arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och att Försäkringskassan kommer begära in läkarintyg dag 15 i sjukperioden vid ansökan om sjukpenning. Vid ansökan om smittbärarpenning kommer patienten behöva läkarintyg från första dagen.

Det kommer också att krävas intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 8 i barnets sjukperiod, när en förälder ansöker om ersättning för vab.

Barn som varit allvarligt sjuka

Regeringen har föreslagit att ersättningen till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka och som därför behöver skyddas så att de inte insjuknar i covid-19, ska förlängas.

Uppskjuten vård och behandling

Regeringen har också föreslagit att möjligheten att skjuta upp bedömningen mot normalt förekommande arbete från dag 181 om planerad vård eller rehabilitering blir inställd eller skjuts upp förlängs. Denna bestämmelse gäller i dagsläget till årsskiftet. Regeringen har föreslagit att undantaget förlängs till och med 31 december 2022.

Coronaviruset – för dig som arbetar inom hälso- och sjukvården - Försäkringskassan