Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Stöd till forskning om covid‑19 och psykisk ohälsa


För att utveckla kunskapen om socialförsäkringen och dess funktion för individ och samhälle delar Försäkringskassan sedan flera år ut forskningsmedel för projekt om socialförsäkringen.

För 2021 utlyste myndigheten initialt forskning som behandlar effekterna av covid‑19, som exempelvis symptom hos de som varit sjuka och inte fångats upp i vården samt hur psykisk ohälsa påverkar sjukfrånvaron. Tre forskningsprojekt har nu valts ut av Försäkringskassan och får tillsammans dela på 8,9 miljoner kronor.

– Ett av projekten kommer att titta på hur sociodemografiska faktorer påverkar risken att utveckla långtidssjukdom och komplikationer efter mild respektive svår covid-19, med fokus på nedsatt arbetsförmåga, säger Malin Junestav, analytiker på Försäkringskassan och projektledare för forskningsmedlen.

Försäkringskassans arbete med forskningsanslagen fortsätter under hösten och handlar bland annat om att identifiera behov och kunskapsluckor inför utlysningen av nya medel i november 2021.

Vi stöder forskning

Projekten som tilldelas forskningsmedel

Monica Bertilsson, Göteborgs Universitet - tvåårigt projekt ”Chefers kunskap om arbetsförmåga hos medarbetare med vanlig psykisk sjukdom” tilldelas totalt 2 516 000 kronor.

Hanna Li Kusterer, Högskolan i Gävle - treårigt projekt ”Att fråga om våld och ta hand om svaret: Möjligheter och hinder för arbetslivsrelaterad rehabilitering vid långtidssjukskrivning kopplad till våldsutsatthet” tilldelas totalt 2 096 789 kronor.

Maria Rosvall, Göteborgs Universitet - treårigt projekt ”Sociodemografiska faktorer och risken att utveckla långtidssjukdom och komplikationer efter mild respektive svår Covid‑19 – Ett fokus på nedsatt arbetsförmåga och utvecklandet av sjukdom i efterförloppet av Covid‑19” tilldelas totalt 3 568 000 kronor.