Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Myndigheter föreslår bättre möjligheter för informationsutbyte för att motverka felaktiga utbetalningar


Felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen drabbar skattebetalarna och undergräver förtroendet för våra trygghetssystem. Just nu pågår flera initiativ och arbeten för att se till att de felaktig utbetalade kronorna blir färre. Som ett led i detta arbete föreslår fem myndigheter gemensamt ändringar i Lagen om underrättelseskyldighet.

För att effektivt kunna motverka brottslighet och felaktiga utbetalningar behöver myndigheter ha möjlighet att byta viss information. Därför föreslår Arbetsförmedlingen, Centrala studiestödsnämnden, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket gemensamt att även regionerna ska omfattas av lagen om underrättelseskyldighet och därmed bli skyldiga att informera andra myndigheter vid misstanke om felaktiga utbetalningar.

– Kravet på att myndigheter ser till att skattemedel används på rätt sätt ökar i takt med att bidragsbrotten blir allt vanligare. För detta krävs att myndigheter samarbetar i mycket hög grad. Brottsligheten riktar inte in sig på ett slags bidrag, utan rör sig mellan olika bidragssystem. Att kunna dela viss information mellan myndigheter är en grundförutsättning för att effektivisera arbetet mot bidragsbrottslighet och för att kunna minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen, konstaterar Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

Det nu lagda förslaget har arbetats fram inom ramen för initiativet MUR – Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter. Dessutom föreslås att det ska bli möjligt att skicka underrättelser elektroniskt, vilket i vissa fall inte är tillåtet idag.

Lagen (2008:206) om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (fortsättningsvis lagen om underrättelseskyldighet)

Lagen om underrättelseskyldighet trädde i kraft den 1 juni 2008 och syftar till att underlätta för myndigheter att bistå varandra när det gäller att upptäcka och förhindra felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Lagens tillämpningsområde utvidgades den 1 januari 2020, bland annat genom att en underrättelseskyldighet för landets kommuner infördes.

Fakta Initiativet MUR

Initiativet MUR - Motståndskraft hos Utbetalande och Rättsvårdande myndigheter, mot missbruk och brott i välfärdssystemen, initierades av Försäkringskassan i december 2019. Syftet med initiativet MUR är att undersöka förutsättningarna för ett närmare och mer strukturerat, långsiktigt samarbete mellan myndigheterna för att förhindra att utbetalningar sker på felaktig grund. Följande myndigheter är med i samarbetet: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, CSN, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Försäkringskassan, Inspektionen för socialförsäkringen, Inspektionen för vård och omsorg, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket, Skolverket, Socialstyrelsen, Tillväxtverket samt Åklagarmyndigheten.