Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Antal dagar för ersättningen till riskgrupper utökas


Regeringen har beslutat om att utöka antalet dagar man kan få ersättning till riskgrupper för, från 90 till 184 dagar under perioden 1 juli–31 december 2020. Tidigare har regeringen även beslutat att vissa kroniska sjukdomar ska ge rätt till ersättning. Förändringarna gäller retroaktivt från 1 juli 2020.

Utökningen av antalet ersättningsdagar gäller för personer i riskgrupper som måste avstå från att jobba och vissa närstående till riskgrupper.

Om du redan har sökt om ersättning för fler än 90 dagar och fått avslag behöver du ansöka på nytt. Det behövs inget nytt läkarintyg.

Om du redan har sökt om ersättning för fler än 90 dagar men inte fått beslut än, behöver du inte göra någonting. Vi kommer handlägga din ansökan utifrån det nya regelverket.

Ändring av diagnoser som ger rätt till ersättning

Regeringen har tidigare beslutat att en person med någon av diagnoserna som anges i punkt 2 i listan över riskgrupper, förutom hypertoni, och som har sådan svårighetsgrad att den innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, har rätt till ersättning utan samtidig förekomst av annan diagnos (anges i riskgrupp 7).

Om du har sökt ersättning utifrån tidigare diagnoslista och fått avslag behöver du ansöka på nytt. Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att du tillhör riskgruppen.

Förslag om ytterligare förlängning

Regeringen har även föreslagit, men ännu inte fattat beslut, att förlänga perioden man kan söka ersättning för, till och med den 31 mars 2021. Eftersom något formellt beslut inte är taget kan man i dagsläget endast söka ersättning för perioden 1 juli till och med 31 december 2020. När vi vet mer kommer vi informera om det.

Coronaviruset – det här gäller