Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Allt fler vabbar – men inte alla


Idag publicerar Försäkringskassan en studie av uttaget av tillfällig föräldrapenning (vab). Rapporten visar att uttaget av antalet dagar mellan åren 2009 till 2018 har ökat. Ökningen är större än befolkningstillväxten under samma period. Den största ökningen står hushåll för som har en sammanlagd inkomst på minst 700 000 kronor per år.

I en socialförsäkringsrapport analyseras frågor som varför antal nettodagar ökat, hur stor del som beror på att antalet barn i befolkningen ökat, hur stor del som beror på att föräldrar har ökat sitt nyttjande av förmånen samt tänkbara orsakerna bakom ökningen. Studien visar att andelen barn som tillfällig föräldrapenning tas ut för har ökat från 52 till 59 procent. Vidare har det genomsnittliga antalet dagar per barn ökat från 6,6 till 7,6 nettodagar per barn.

– Analysen visar att befolkningstillväxten förklarar 40 procent av det ökade antalet utbetalda nettodagar. Två ytterligare faktorer står för ungefär 30 procent av ökningen vardera, det ena att det är en större andel av barnen som tillfällig föräldrapenning betalas ut för och det andra att det även är fler antal nettodagar per barn. Det säger Cecilia Eek, analytiker vid Försäkringskassan.

Ökningen mellan 2009 och 2018 har varit någorlunda jämn, med undantag för 2013 då nyttjandet steg från 53 till 56 procent.

– Ökningen 2013 beror sannolikt på att det blev enklare att ansöka. Det året genomfördes en lagändring som innebar att föräldrar inte längre behövde ett intyg från förskolan eller skolan om att barnet hade varit sjukfrånvarande. Dessutom införde Försäkringskassan samma år en app som gjorde det möjligt att ansöka direkt via mobilen.

– Vi ser generellt en ökning av uttaget av tillfällig föräldrapenning. Hur mycket man tar ut ser olika ut mellan olika grupper. I och med att befolkningen förändras över tid påverkas också uttaget. Det vi ser i den här rapporten är att ökningen av uttaget sannolikt hade kunnat vara ännu större om inte grupper som tar ut relativt lite vab hade växt. Vi ser ett relativt sett lågt nyttjande inom grupper som till exempel föräldrar med barn i skolålder samt höginkomsttagare. I och med att andelen personer som tillhör dessa grupper växt i samhället håller det nere det ökade uttaget av tillfällig föräldrapenning, avslutar Cecilia Eek.

Fakta i korthet

  • Det ökade antalet nettodagar beror till 40 procent på att antalet barn har ökat i befolkningen
  • Huvuddelen av ökningen, 60 procent, beror på att nyttjandet av tillfällig föräldrapenning har ökat. (det gäller både andelen barn som tillfällig föräldrapenning tas ut för och genomsnittligt antal dagar för de barnen)
  • Befolkningen har förändrats över tid, t ex har andelen yngre barn minskat. Dessutom har föräldrars inkomster ökat. Om det inte vore för förändringar i befolkningen så skulle nyttjandet ha ökat ännu mer. Totalt antal nettodagar skulle då vara 6 miljoner istället för 5,8 miljoner.
  • Nyttjandet av tillfällig föräldrapenning ökar i alla grupper, oavsett till exempel barnens ålder eller föräldrars inkomst.
  • Över tid har det blivit lättare att ansöka om tillfällig föräldrapenning och en ökande andel föräldrar ansöker digitalt. Det är en tänkbar bidragande orsak till det ökade nyttjandet.
  • I princip alla förskolor har numera riktlinjer för hur länge barn ska vara hemma efter att de har varit sjuka. Hälften av förskolorna har infört riktlinjerna under de senaste 10 åren och de kan därför också vara en bidragande orsak till det ökade nyttjandet.

Rapport

Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (Socialförsäkringsrapport 2021:2) Pdf, 928 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88