Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Socialförsäkringen i siffror 2021


Idag publiceras den årliga skriften Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan.

Socialförsäkringen i siffror ger en överblick över den svenska socialförsäkringen med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.

– År 2020 präglades till stor del av pandemin, vilket lämnar avtryck i vår statistik. Vi ser bland annat kraftigt ökade kostnader inom sjukförsäkringen, vilket beror nästan uteslutande på pandemiutbrottet. Till exempel har sjukförsäkringen tagit över arbetsgivarnas kostnadsansvar för korttidssjukfrånvaron och kompenserat för karensavdraget vilket haft stor betydelse för att begränsa smittspridningen i samhället. Det säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan.

– Socialförsäkringen är en central del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för enskilda såväl som för samhällsekonomin i stort. Förra årets utgifter uppgick till knappt 246 miljarder kronor, eller motsvarande 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt, avslutar Ulrik Lidwall.

Fakta i korthet

  • 9 av 10 i åldern 19–64 beräknas ha en sjukpenninggrundande inkomst. Det ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga och kvalificerar till föräldraförsäkringen.
  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2020 gick 70 procent till kvinnor och 30 procent till män.Totalt fick 680 000 personer sjukpenning någon gång under året 2020 varav 62 procent var kvinnor och 38 procent män.
  • Psykiska sjukdomar var fortfarande den vanligaste diagnosen i pågående sjukfall för både kvinnor och män i slutet av 2020.
  • 1,5 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2020. Av dessa föräldrar var 69 procent kvinnor och 31 procent män.
  • Dagarna med ersättning för vab ökade pandemiåret 2020 med 24 procent jämfört med år 2019.
  • Antalet mottagare av sjukpenning ökade pandemiåret 2020 med 20 procent bland män och 12 procent bland kvinnor.
  • Färre använde sig av tandvårdsstödet under pandemin och utgifterna minskade med 10 procent mellan 2019 och 2020.

I stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen. Den är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för både enskilda, hushåll och företag, men också för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om denne bor eller arbetar i landet. Det innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- eller bosättningsbaserade.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen.

Socialförsäkringen i siffror 2021

59 sekunder

Filmen visar utgifter för de ersättningar som administrerades av Försäkringskassan under år 2020. Det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010-116 98 88