Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny rapport om utgifter för bidrag och ersättningar 2020


Idag publiceras den årliga rapporten Socialförsäkringen i siffror. Publikationen ger en övergripande beskrivning av de ersättningar som administreras av Försäkringskassan med hjälp av lättillgänglig och kommenterad statistik.

Utbetalningarna från socialförsäkringen står för en betydande del av samhällsekonomin. De totala utgifterna för bidrag och ersättningar utgjorde år 2020 cirka 246 miljarder kronor, eller motsvarande 5 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP).

Socialförsäkringen i siffror 2021 Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Statistiken som redovisas summerar år 2020. Coronapandemin har haft en tydlig påverkan på socialförsäkringen. Utbetalningarna från sjukförsäkringen respektive ersättning för vab ökade, medan tandvårdsstödet minskade.

Socialförsäkringen i siffror 2021

59 sekunder

Filmen visar utgifter för de ersättningar som administrerades av Försäkringskassan under år 2020. Det är i huvudsak ersättningar som betalas ut till barnfamiljer, sjuka och personer med funktionsnedsättning.

Fakta i korthet

  • 9 av 10 i åldern 19–64 beräknas ha en sjukpenninggrundande inkomst. Det ger ekonomisk trygghet i händelse av sjukdom och nedsatt arbetsförmåga och kvalificerar till föräldraförsäkringen.
  • Av de utbetalade dagarna med föräldrapenning år 2020 gick 70 procent till kvinnor och 30 procent till män.
  • Totalt fick 680 000 personer sjukpenning någon gång under året 2020 varav 62 procent var kvinnor och 38 procent män.
  • Psykiska sjukdomar var fortfarande den vanligaste diagnosen i pågående sjukfall för både kvinnor och män i slutet av 2020.
  • 1,5 miljoner föräldrar mottog allmänt barnbidrag, flerbarnstillägg och/eller förlängt barnbidrag under år 2020. Av dessa föräldrar var 69 procent kvinnor och 31 procent män.
  • Dagarna med ersättning för vab ökade pandemiåret 2020 med 24 procent jämfört med år 2019.
  • Antalet mottagare av sjukpenning ökade pandemiåret 2020 med 20 procent bland män och 12 procent bland kvinnor.
  • Färre använde sig av tandvårdsstödet under pandemin och utgifterna minskade med 10 procent mellan 2019 och 2020.

I stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige omfattas av den svenska socialförsäkringen. Den är en viktig del av de offentliga trygghetssystemen och har stor betydelse för både enskilda, hushåll och företag, men också för hela samhällsekonomin. I Sverige är en person försäkrad enligt det svenska socialförsäkringssystemet om denne bor eller arbetar i landet. Det innebär att personen har rätt till försäkringar och bidrag som kan vara arbets- eller bosättningsbaserade.

Om Försäkringskassan

Försäkringskassan är en av Sveriges 28 statistikansvariga myndigheter och publicerar officiell statistik inom socialförsäkringsområdet. Myndigheten administrerar en av Sveriges största statistikdatabaser. På Försäkringskassans hemsida hittar du aktuell statistik, liksom publikationer och forskning om socialförsäkringen.

Statistik och analys

Kontakt

Vill du veta mer eller ha hjälp med kontakt: ring presstjänsten på 010‑116 98 88