Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler ansökte om bostadsbidrag under pandemin


Coronapandemin har haft omfattande påverkan på det svenska samhället. I samband med att arbetslösheten stigit har behovet av bostadsbidrag ökat. Ökningen har varit särskilt tydlig bland unga personer utan barn. Det visar en ny rapport från Försäkringskassan som analyserar pandemins påverkan på bostadsbidragen.

– Under 2020 såg vi en ökning av antalet inkomna ansökningar om bostadsbidrag. Bland ungdomshushållen steg antalet ansökningar med 10 procent jämfört med året innan, framför allt under sommaren. Att ökningen var störst bland unga beror antagligen på att det under 2020 var svårare för unga att få arbete under sommaren, vilket ledde till lägre inkomster. Unga har generellt varit en utsatt grupp under pandemin, vilket avspeglas även hos oss. Det säger Anna Persson, analytiker hos Försäkringskassan, i en kommentar. Coronapandemin har inneburit en kraftig nedgång i ekonomin och en snabbt stigande arbetslöshet. Arbetslösheten bland 15–24 åringar steg från 20,1 procent i februari till 27,7 procent i juni 2020. Ökningen bland unga vuxna är betydligt större än motsvarande ökning för resten av befolkningen.

Eftersom unga personer ofta saknar arbetslivserfarenhet och inte kvalificerar sig för arbetslöshetsförsäkringen i samma utsträckning som personer med starkare koppling till arbetsmarknaden ökar deras behov av stöd från behovsprövade ersättningar mer när arbetslösheten stiger.

Analysens viktigaste resultat:

  • Fler unga utan barn har ansökt om bostadsbidrag under pandemin, särskilt under sommarmånaderna. Under juni 2020 var det 38 procent fler ansökningar än juni året innan.
  • Antalet hushåll som fått bostadsbidrag har ökat under pandemin, framför allt bland unga utan barn. Antalet mottagare ökade med 2,3 procent år 2020 efter flera år av minskning.

Analysen i sin helhet

Bostadsbidrag under coronapandemin (Korta analyser 2021:2) Pdf, 406 kB, öppnas i nytt fönster.

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.