Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Anpassningar av socialförsäkringen gav mindre smittspridning under 2020


Under pandemiåret 2020 anpassades delar av socialförsäkringen för att bidra till mindre smittspridning i samhället och göra det enklare för människor att följa restriktionerna. Regeringen införde bland annat ersättning för karens och ersättning till riskgrupper. Många av förändringarna har haft önskad effekt enligt en ny rapport från Försäkringskassan.

Under 2020 har användningen av socialförsäkringen varit omfattande. I mars förra året fördubblades exempelvis antal nya sjukfall och antal dagar med tillfällig föräldrapenning. Det visar den nya rapporten Socialförsäkringen och coronapandemin.

– Socialförsäkringen och de många förändringar som gjorts i den har både underlättat och varit en viktig förutsättning för att människor ska kunna följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regeringen kommit med, säger Martin Hurtig, analytiker på Försäkringskassan och författare till rapporten.

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården och förenkla för människor gjordes flera anpassningar av socialförsäkringen under förra året. Regeringen införde bland annat ersättning för karensavdrag och ersättning till riskgrupper. Även den befintliga ersättningen smittbärarpenning utvidgades till att innefatta covid-19 och senare även till att gälla personer som lever ihop med en person som är bekräftad smittad.

För att klara av det stora inflödet av ansökningar och för att avlasta vården gjorde också Försäkringskassan förändringar av verksamheten. Framför allt genomfördes en tillfälligt ändrad hantering av tidsgränserna för läkarintyg för sjukpenning.

Ersättning för karens, smittbärarpenning och slopat läkarintyg har haft stor påverkan

Rapporten visar att en fjärdedel av befolkningen i arbetsför ålder har använt den nya ersättningen för karens. Ersättningen har i större utsträckning använts av personer som arbetar i branscher där kontakter med andra är vanligt och där hemarbete är ovanligt.

Att smittbärarpenningen i oktober 2020 utvidgades till att även omfatta personer som lever ihop med en person som är bekräftat smittad med covid-19 har sannolikt också lett till fler har stannat hemma.

– Att man kunnat vara hemma med sjuklön och sjukpenning till dag 21 utan att uppvisa läkarintyg bidrog till att antal sjukfall som blev exakt 21 dagar ökade kraftigt. Det har sannolikt inneburit att fler med sjukdomssymtom varit hemma längre än de skulle varit annars, vilket rimligen också bidragit till att begränsa smittan, säger Martin Hurtig.

Ersättning till riskgrupp och tandvårdsstödet har använts av färre

En av de nya ersättningarna som infördes under pandemin som har nyttjats i mindre utsträckning än förväntat är ersättningen till riskgrupper. Även andra, redan befintliga ersättningar, har använts av färre personer än normalt. Till exempel minskade antalet besök till tandvården drastiskt under våren år 2020, i synnerhet bland personer över 70 år, vilket innebär att färre har tagit del av det statliga tandvårdsstödet.

Tillfälligt ändrad hantering av tidsgränserna för läkarintyg för sjukpenning (från normalt dag 14 till dag 21) och ersättning för vab (från normalt dag 7 till att inte krävas alls fram till 1 november och sedan efter dag 21 från den 15 december 2020).

Socialförsäkringen och coronapandemin (Socialförsäkringsrapport 2021:1) Pdf, 969 kB, öppnas i nytt fönster.