Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Drygt hälften av alla nyansökningar om assistansersättning för andningshjälp har beviljats sedan lagändringen 2019


Idag lämnar Försäkringskassan in svar på ett regeringsuppdrag om att, efter den lagändring som trädde i kraft 1 november 2019, följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp enligt LSS. I rapporten analyseras och beskrivs också orsakerna till besluten.

— Lagändringen att hjälp med andning ska vara ett grundläggande behov har haft störst betydelse för de som gjort en nyansökan. Det beror på att de som ansökt om fler timmar redan har grundläggande behov enligt LSS som överstiger 20 timmar per vecka. De personerna kunde redan före den 1 november 2019 få sitt behov av andningshjälp tillgodosett genom assistansersättning fast då som andra personliga behov, säger Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

I rapporten redovisas resultatet av samtliga beslut, där ansökan gällde andningshjälp, fattade 1 november 2019–31 december 2020. Under denna period har det fattats 753 beslut utifrån en ansökan om assistansersättning för andningshjälp. Majoriteten, 446 stycken, rör nyansökan, och majoriteten av dem rör barn.

Rapporten i korthet:

  • Tre av fem ansökningar om andningshjälp är en nyansökan, och mer än hälften av dessa har lett till beviljande av assistansersättning. Det gällde både barn och unga samt vuxna.
  • Majoriteten av de som nyansökt om assistansersättning för andningshjälp är barn och unga i åldern 0–19 år, där barn under 7 år är i klar majoritet. Det är en högre andel barn i åldern 0–6 år som har fått rätt till assistansersättning än de som är 7 år och äldre.
  • I majoriteten av bifallsbesluten har andningshjälpen bedömts vara ett grundläggande behov enligt LSS. När andning bedöms vara ett grundläggande behov beviljas assistansersättning med i genomsnitt 157 timmar per vecka varav hjälp med andning omfattar i genomsnitt 81 timmar per vecka under den granskade perioden.
  • I bifall där andning har bedömts vara grundläggande behov är hjälp med slemsugning, i kombination med bland annat övervakning, inhalation och andningsmaskin, den vanligaste åtgärden.

Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov, slutredovisning (Svar på regeringsuppdrag – Dnr 1382-2020) Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster.