Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Fler barn får assistansersättning efter lagändringar


Fler beviljades assistansersättning 2020 jämfört med året innan. Den största ökningen, 60 procent, har skett i åldersgruppen 0–6 år där antalet ökade med 40 personer. Att hjälp med andning blev ett behov som kan ge rätt till assistansersättning är, tillsammans med de lagändringar kring andning och sondmatning som kom i juli 2020, en sannolik förklaring till ökningen. Det är några av resultaten i den årliga rapport som Försäkringskassan tar fram på uppdrag av regeringen.

– Framförallt kan vi se att lagändringen från 2019 där hjälp med andning lades till som ett grundläggande behov har påverkat. Vi kan se att förstagångsmottagare, det vill säga de som inte tidigare beviljats assistansersättning, ökade till 400 personer 2020. Av dem beviljades cirka 120 personer tid för hjälp med andning, säger Lena Birkelöf, projektledare för rapporten.

Totalt sett har alltså fler blivit beviljade assistansersättning 2020 än 2019, samtidigt som antalet som lämnar ersättningen var betydligt fler, men ungefär lika stort som föregående år. Det totala antalet mottagare av assistansersättning minskade därför er till knappt 14 000, vilket var cirka 300 personer färre än 2019. Den absolut vanligaste anledningen till att man lämnar ersättningen är att den upphört av naturliga skäl, det vill säga till följd av att man avlider.

Antalet som lämnat ersättningen på grund av att de fått den indragen har sedan 2018, då tvåårsomprövningarna togs bort, minskat till samma nivå som före 2008.

Årets rapport visar också att antalet timmar för vilken man får assistansersättning ökat något jämfört med 2019, i genomsnitt beviljades ersättning med 130 timmar per vecka.

Sammantaget uppgick utgifterna för assistansersättning 2020 till drygt 23,5 miljarder kronor, en minskning med cirka 600 miljoner jämfört med 2019.

Indikatorer för att följa utvecklingen av assistansersättningen Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.