Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan föreslår översyn av sekretesslagstiftningen


Försäkringskassan föreslår att reglerna som styr sekretessen mellan myndigheter ses över. Det är innebörden i en skrivelse som nyligen lämnats till regeringen. Idag begränsar sekretess myndighetens arbete med att förhindra brottslighet inom socialförsäkringen. Om det blev lättare för Försäkringskassan att till exempel få information från Skatteverket skulle fler felaktiga utbetalningar kunna förhindras.

I skrivelsen som skickats till regeringen föreslår Försäkringskassan att dagens regelverk ska ses över. Den nuvarande sekretesslagstiftningen är komplex och innehåller att antal sekretessbrytande regler. Svårigheten att tillämpa dessa regler medför att de sällan används. Därför anser Försäkringskassan att det är angeläget att regeringen tillsätter en utredning som ser över lagstiftningen, när det gäller sekretess till skydd för enskilda.

Försäkringskassan är beroende av uppgifter från andra myndigheter eller aktörer för att kunna upptäcka och utreda felaktigheter eller kolliderande utbetalningar. En myndighet har sällan hela bilden. Många gånger finns de uppgifter som skulle behövas för att avslöja ett brottsupplägg hos en annan myndighet. För effektiv kontroll behövs därför tillgång till uppgifter från olika delar av välfärdssystemen, som till exempel information om utbetalningar, intyg, adresser och kontrolluppgifter.

Den 4 november förra året presenterade Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg fyra förslag på DN Debatt om hur välfärdssystemets motståndskraft mot kriminalitet kan öka. Ett av dessa förslag var förändrad sekretesslagstiftning mellan myndigheter. Försäkringskassan går nu vidare med detta initiativ och lämnar en skrivelse till regeringen med förslag om att en utredning tillsätts för en översyn och modernisering av sekretesslagstiftningen mellan myndigheter