Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Beslutsbrev vid återkrav skickas även till vårdgivaren


Försäkringskassan kommer från och med den 27 april 2021 att skicka beslutsbrev vid återkrav av tandvårdsersättning på grund av en efterhandskontroll även till vårdgivaren. Alla vårdgivare, utan undantag, kommer att få beslutsbreven.

Det innebär att ni vårdgivare som har samma adress till er som vårdgivare, som till mottagningen, kommer att få två brev med samma innehåll. För er vårdgivare som har många mottagningar innebär det att ni kan få ett stort antal beslutsbrev beroende på hur många efterhandskontroller era mottagningar får.

Det kommer inte att vara möjligt att göra något undantag från detta, även om ni som vårdgivare önskar det, eftersom vi saknar teknisk möjlighet i tandvårdens IT-system att exkludera en vårdgivare.