Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Minskad tandvård under pandemin


Under 2020 minskade utgifterna för tandvårdsstödet med nästan 680 miljoner kronor jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Försäkringskassan. Det är första gången som tandvårdsstödet minskar sedan det infördes 2008.

– Det beror framförallt på att färre personer besökt tandvården 2020 och därmed inte kunnat ta del av tandvårdsstödet, säger Helena Bertilsson analytiker på Försäkringskassan.

Totalt betalades 5,98 miljarder kronor ut för tandvård under 2020 jämfört med 6,6 miljarder kronor året innan – en minskning med nästan 680 miljoner kronor.

Det statliga tandvårdsstödet betalas ut till samtliga tandvårdsmottagningar i landet i form av ett bidrag till patientens tandvårdsräkning. Stödet består av ett allmänt och ett särskilt tandvårdsbidrag samt ett högkostnadsskydd. Alla tre stöden har under 2020 haft minskade utgifter.

Störst minskning bland äldre

En grupp där minskningen är extra stor är för personer 70 år och äldre. Utgifterna för den gruppen minskar med 19 procent i jämförelse med 2019.

– Vilka konsekvenser nedgången i användandet av tandvårdsstödet under 2020 kan få för tandhälsan och framtida vårdbehov är svårt att veta. Vi behöver mer kunskap om vilka patienter det är som avstått tandvård och varför, men givetvis kan det få negativa konsekvenser om personer som behöver besöka tandvården avstår, säger Helena Bertilsson.

Den förebyggande behandlingen hos tandhygienister har haft den största nedgången, säger tandläkare Lars Sjödin som är rådgivare inom tandvårdsstödet på Försäkringskassan.

– Det kan handla om att såväl patienterna som tandvården prioriterat ner sådana besök under pandemin, säger han.

Stora skillnader mellan länen

Det finns också skillnader mellan länen. Alla län visar på en nedgång i utförd tandvård men variationen är stor. I Gävleborgs och Dalarnas län minskade antalet åtgärder mest, cirka 25 procent. I Norrbottens län var minskningen minst med endast 7 procent.

– Exakt vad skillnaderna mellan län beror på är svårt att avgöra. Enligt uppgifter från flera regioner hade tandvården brist på skyddsutrustning i början av pandemin. Det kan också bero på att de behövt prioritera andra grupper än de med statligt tandvårdsstöd, till exempel barn och unga säger, Lars Sjödin.

Fakta tandvårdsstödet:

Det statliga tandvårdsstödet är ett ekonomiskt stöd för tandvård. Under 2020 fick 3 704 035 personer statligt tandvårdsstöd, 2019 var det 4 037 368 personer.

Statistik inom tandvårdsområdet

Försäkringskassan och Socialstyrelsen har från och med 2021 delat statistikansvar inom tandvårdsområdet.

Antal utförda tandvårdsåtgärder Länk till annan webbplats.