Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Samverkan ledde till fler lagförda brott 2020


Arbetet under 2020 i den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet har påverkats av den pågående pandemin. Trots det gjordes mycket stora beslag av narkotika och sprängmedel, många lagfördes för grova narkotikabrott och stora brottsvinster återfördes i form av återkrav och förverkande av brottsutbyte. Det visar de den årliga redovisningen som överlämnats till regeringen.

– Försäkringskassan bidrar starkt till arbetet mot den organiserade brottsligheten genom att tillsammans med de andra myndigheterna bryta upp, stoppa och sedan lagföra de som missutnyttjar socialförsäkringen. Genom samverkan med de övriga myndigheterna i satsningen får vi tillgång till ett finmaskigt och kraftfullt kontrollnät, säger Britt-Marie Hultström, verksamhetsområdeschef på Försäkringskassan.

Under 2020 har Försäkringskassan stoppat betydligt fler felaktiga utbetalningar och ökat återkraven från dem som utnyttjat socialförsäkringssystemet, än tidigare år.

– Den största delen av resultatet härrör från brott med koppling till assistansersättningen, säger Britt-Marie Hultström.