Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändrade regler inom sjukförsäkringen


Den 15 mars ändras reglerna för sjukpenning. Den som är sjukskriven längre än ett halvår kommer att få mer tid på sig för att få tillbaka arbetsförmågan. Vid Försäkringskassans bedömning räcker det om mer talar för än emot att man kommer vara tillbaka hos sin arbetsgivare inom ett år för att undantagsregeln övervägande skäl ska kunna tillämpas.

Riksdagen har beslutat om en lagändring som påverkar sjukförsäkringen och den som varit sjukskriven i mer än ett halvår. Lagändringen innebär att det juridiska begreppet ”särskilda skäl” ersätts med ”övervägande skäl”. Övervägande skäl innebär att det finns fler situationer där det kan vara aktuellt att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot andra arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden.

Förändringen kommer beröra anställda och egna företagare som passerar dag 180 i rehabiliteringskedjan. Försäkringskassan kommer fortfarande att bedöma arbetsförmågan mot alla arbeten på arbetsmarknaden när det gått mer än 180 dagar i en sjukperiod, men lagändringen innebär fler möjligheter att göra undantag från den bedömningen.

Det här kommer att gälla alla diagnoser, även i de fall där det tidigare varit svårt att förutse en prognos. Förutom att en läkare har bedömt att återgång kan förväntas ske inom ett år kan undantaget även tillämpas när åtgärder för en återgång pågår hos arbetsgivaren. Till exempel kan det finnas en plan framtagen tillsammans med arbetsgivaren som syftar till att man trappar upp arbetstiden och att man inom ett år kommer börja jobba i samma omfattning som tidigare.

Den nya lagen gäller från och med 15 mars och Försäkringskassan kommer bedöma utifrån de nya reglerna från och med då.