Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Barn- och familjeersättningar har stor betydelse för ekonomin i låginkomstfamiljer


De så kallade barn- och familjeersättningarna, som exempelvis barnbidrag och bostadsbidrag, är en väsentlig del av ekonomin för familjer med låga inkomster. Regelbundna höjningar av ersättningsbeloppen behövs om dessa ersättningar ska minska inkomstskillnaderna. Det visar en ny Kort analys från Försäkringskassan som publiceras idag.

En ny analys visar att barn- och familjeersättningar har stor betydelse för ekonomin i låginkomstfamiljer. Särskilt betydelsefulla är barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet.
– För den tiondelen av barnhushållen som har lägst inkomster utgör barn- och familjeersättningar i genomsnitt 39 procent av hushållsinkomsten – att jämföra med endast 2 procent för den tiondelen med högst inkomster, säger Hanna Hultin analytiker och författare av analysen.

Under den senaste 20-årsperioden har barn- och familjeersättningarna
bidragit med en allt mindre del av hushållens inkomster. En anledning till det är att ersättningsbeloppen inte har höjts i takt med inkomstutvecklingen. Det medför att låginkomstfamiljer som får en stor del av sin hushållsinkomst från barn- och familjeersättningarna riskerar att halka efter ekonomiskt.

– Höjningar av barnbidraget, bostadsbidraget och underhållsstödet sker efter politiska beslut och inte efter indexering. Om vår ambition är att minska inkomstskillnader löpande så krävs regelbundna manuella höjningar av beloppen, säger Niklas Löfgren, familjepolitisk talesperson på Försäkringskassan.

Viktigaste resultaten

  • Barn- och familjeersättningar utgör i genomsnitt 39 procent av hushållsinkomsten i barnhushållen med de allra lägsta inkomsterna.
  • Barnbidraget, underhållsstödet och bostadsbidraget är extra viktiga för låginkomsthushållen.
  • Barn- och familjeersättningarnas bidrag till barnfamiljernas inkomster har minskat under 2000-talet, men höjningar av ersättningsnivåerna under de senaste fem åren har lett till att utvecklingen har stabiliserats.
  • Regelbundna höjningar av ersättningsbeloppen behövs för att säkerställa att barn- och familjeersättningarna även i framtiden bidrar till att minska inkomstklyftorna.

Du hittar analysen i sin helhet här

Barn- och familjeersättningar har stor betydelse för ekonomin i låginkomstfamiljer (Korta analyser 2020:1) Pdf, 305 kB, öppnas i nytt fönster.

Analysen är en del i rapportserie från Försäkringskassan som kallas korta analyser och presenterar aktuell statistik och analys i ett kort format.