Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Många får stöd av socialförsäkringen på grund av Covid-19


Socialförsäkringen har påverkats till följd av coronapandemin. Flera tillfälliga förändringar har införts, och ersättningar som rör sjukdom och sjukfrånvaro har använts mer än vanligt. Det är några av slutsatserna i en kort analys från Försäkringskassan.


För att möta behovet av ekonomiskt stöd och minska smittspridningen har riksdagen och regeringen under året infört flera förändringar i socialförsäkringen. Det handlar både om existerande ersättningar som anpassats till den nya situationen, och nya ersättningar som införts tillfälligt.

Försäkringskassan redovisar nu i en kortanalys några av de tydligaste effekterna som förändringar i beteende och regeländringar inom socialförsäkringen medfört.

– Pandemin har inneburit ett ökat behov av socialförsäkringen, och stora förändringar har införts på relativt kort tid. Vi ser ett ökat användande av till exempel vab och sjukpenning, men även nya ersättningar som karensersättning har använts av många. En fungerande socialförsäkring är inte bara viktigt för ekonomiskt stöd utan också ett viktigt verktyg i arbetet för minskad smittspridning. Det säger Andrea Kolk, analytiker hos Försäkringskassan i en kommentar.

Socialförsäkringen och coronapandemin (Korta analyser 2020:5) Pdf, 455 kB, öppnas i nytt fönster.

Viktigaste resultaten

  • Socialförsäkringen har tillfälligt anpassats för att tillgodose det förändrade behovet av trygghetssystem som pandemin medfört.
  • De tillfälliga förändringarna har införts för att ge ekonomiskt stöd till personer och företag som drabbats av högre sjukfrånvaro, minska smittspridningen och minska belastningen på vården.
  • Många fler än vanligt har använt socialförsäkringen under pandemin. I mars var det mer än dubbelt så många startade sjukfall jämfört med mars föregående år, och i april betalades det ut dubbelt så många dagar med vab jämfört med april föregående år.
  • Av de tillfälliga ersättningarna har vissa använts mer än andra. Nästan en fjärdedel av den arbetsföra befolkningen har använt karensersättningen medan knappt 300 personer har använt ersättning för vab på grund av att förskola eller skola varit stängd.

Resultaten som presenteras i analysen sträcker sig fram till och med november. Analysen fångar därmed in upp effekter av den ökade smittspridningen under senhösten. Det redovisas av naturliga skäl inte heller långtidseffekter av covid-19, detta kommer att analyseras när mer data finns tillgänglig.

– I den här analysen har vi bara kunnat följa utvecklingen under pandemins första månader. Utvecklingen behöver följas löpande för att se effekterna på lång sikt. Vi behöver också följa de personer som varit sjuka i covid-19, avslutar Andrea Kolk.