Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

En majoritet av de som söker assistansersättning för hjälp med andning är barn och unga


Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att följa upp och analysera antalet personer som beviljas eller får avslag på sin ansökan om assistansersättning för andningshjälp sedan lagändringen den 1 juli. I en delredovisning som myndigheten nu lämnat till regeringen visar det sig bland annat att en majoritet som ansöker är barn och unga.

− Barn och unga i åldern 0–19 år står hittills för 57 procent av nyansökningarna om assistansersättning för andningshjälp. Detta att jämföra med 47 procent för nyansökningar totalt sett. Det skulle kunna tolkas som en bekräftelse av att det fanns fler barn än vuxna som inte hade sitt behov av andningshjälp tillgodosett, och därför ansökte om assistansersättning, innan lagändringen, säger Signe Holmlund Armerin, verksamhetsutvecklare, på Försäkringskassan.

Några andra slutsatser i delrapporten är att:

  • Många av de som har ansökt uppfyller inte grundläggande förutsättningar för att hjälp med andning ska ge rätt till assistansersättning.
  • När assistansersättning beviljas är det vanligare att andning bedöms vara grundläggande behov för barn och unga än för vuxna
  • Lagändringen har bidragit något till att barn som behöver hjälp med andning har fått sådan hjälp genom assistansersättning
  • När andning bedöms vara ett grundläggande behov beviljas i genomsnitt fler assistanstimmar

Slutredovisningen av uppdraget ska redovisas senast den 7 juni 2021.

Du kan läsa delrapporten i sin helhet på Försäkringskassans hemsida.

Uppföljning av lagändring om andning som grundläggande behov Pdf, 550 kB, öppnas i nytt fönster.