Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Försäkringskassan ändrar tidsgränser för läkarintyg


Försäkringskassans ledning beslutar i dag att ändra hanteringen av läkarintyg vid ansökan om sjukpenning och intyg vid ansökan om vab från och med tisdagen den 15 december. Åtgärden som innebär att intygen begärs in från dag 22 syftar till att avlasta hälso- och sjukvården. Försäkringskassan föreslår också regeringen att fatta de beslut som krävs för att tillfälligt slopa kravet på läkarintyg avseende smittbärarpenning.

Från och med den 15 december behöver inte personer som ansöker om sjukpenning lämna in ett läkarintyg till Försäkringskassan direkt vid ansökan, utan från dag 22 i sjukperioden. Detta gäller även för dem som vårdar sjuka barn där intyg behövs från dag 22.

– Vi befinner oss i ett läge där vi behöver hjälpa till ännu mer för att minska smittspridningen, avlasta vården och förbättra förutsättningarna för den omfattande massvaccinering som ska sätta igång efter nyår. Vi har redan prövat andra sätt att minska belastningen på sjukvården. Vi har varit tydliga med att vi ska följa läget i vården noggrant och vara beredda att förändra våra beslut gällande tidsgränser för läkarintyg. Vi har haft kontakt med varje sjukvårdsregion och kan nu konstatera att det är dags att förändra intygskraven, säger generaldirektör Nils Öberg.

Försäkringskassan kommer också att utreda och föreslå ändringar i regelverket till regeringen gällande smittbärarpenning. Den som ansöker om smittbärarpenning för att man själv är smittad, eller lever tillsammans med någon som är smittad, behöver i dagsläget ha läkarintyg från första dagen. Det finns inte möjlighet för Försäkringskassan att slopa det kravet utan att bryta mot lagen. En förordningsändring skulle kunna innebära en enklare hantering för ansökningar gällande covid-19.

Förändringar från den 15 december

Sjukpenning: från och med tisdagen den 15 december behöver en sjuk person inte lämna läkarintyg vid dag 15, utan från dag 22 i sin sjukdom. Försäkringskassan fattar beslut utifrån uppgifterna i ansökan. Detta gäller till och med den 31 januari, för att ge regeringen tid att ta fram en förordning som gör det möjligt för Försäkringskassan att fortsätta skjuta på läkarintygskravet till dag 22.

Tillfällig föräldrapenning (ersättning för vab): om en förälder vabbar efter den 15 december behövs ett intyg från sjuksköterska eller läkare från dag 22 istället för dag 8. Detta gäller fram till och med den sista april 2021.

Bakgrund

När pandemin bröt ut i vintras fattade Försäkringskassan beslut om att slopa kravet på intyg vid dag åtta avseende ansökningar om tillfällig föräldrapenning, samt att ytterligare skjuta på gränsen för krav på läkarintyg till dag 22 i sjukpenningen, för att underlätta för vården. Den 1 november togs nya beslut som innebar att sjuka personer behöver lämna läkarintyg vid dag 15 för att få ersättning, och föräldrar till sjuka barn behöver lämna läkarintyg för barnet vid dag åtta.

För ytterligare information, vänligen kontakta Försäkringskassans pressjour på 010-1169888.