Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Många barn med vårdbidrag får fortsatt stöd från socialförsäkringen som vuxna


En ny analys från Försäkringskassan visar att fyra av tio barn med funktionsnedsättning, vars föräldrar fått vårdbidrag, istället får aktivitets- eller sjukersättning efter att de fyllt 19 år. Det är färre kvinnor än män som har något av stöden – totalt 39 procent kvinnor och 61 procent män.

– Syftet med den här analysen var att följa barn födda 1998 som har vårdbidrag året de fyller 19, och se hur många av dem som får fortsatt stöd från socialförsäkringen i form av aktivitets- eller sjukersättning. Men ytterligare analyser behövs för att fortsätta följa dem i vuxen ålder och se hur behovet av stöd ser ut till exempel tio år efter att vårdbidraget har upphört, säger My Järnefelt, analytiker på Försäkringskassan.

De viktigaste resultaten i analysen

  • 39 procent av barnen som har haft vårdbidrag har fortsatt stöd av socialförsäkringen i form av aktivitets- eller sjukersättning när vårdbidraget upphör. De allra flesta har aktivitetsersättning för förlängd skolgång i samband med att vårdbidraget upphör.
  • Efter tre år har 30 procent av barnen som har haft vårdbidrag aktivitets- eller sjukersättning. En majoritet har då ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga.
  • Av de som efter tre år har ersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga har många psykiatriska diagnoser.
  • Det är vanligare att barn som har haft vårdbidrag med hel nivå har aktivitets- eller sjukersättning som unga vuxna än de som haft vårdbidrag med lägre nivå.
  • Det finns skillnader i könsfördelningen i såväl vårdbidraget som sjuk- och aktivitetsersättningen. Det är fler pojkar än flickor som har vårdbidrag och fler män än kvinnor som har sjuk- och aktivitetsersättning.

Analysen i sin helhet

Resan från vårdbidrag till aktivitets- och sjukersättning (Korta analyser 2020:4)PDF

Analysen är en del i rapportserien Korta analyser från Försäkringskassan där aktuell statistik och analys presenteras i ett kort format.