Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Ny diagnoslista för riskgrupper


Regeringen har fattat beslut om förändringar i diagnoslistan. Förändringen träder i kraft 2 november och gäller retroaktivt från 1 juli 2020.

Beslutet innebär att en person med någon av diagnoserna som anges i riskgrupp 2, förutom hypertoni, och som har sådan svårighetsgrad att den innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, har rätt till ersättning utan samtidig förekomst av annan diagnos.

Det innebär att punkt 7 i diagnoslistan utökas enligt följande:

7. Immunbristtillstånd som svår kombinerad immunbrist (SCID), sickle-cells-anemi, hiv med låg CD4-nivå, kraftigt nedsatt allmäntillstånd som extrem undervikt, högdosbehandling eller långtidsbehandling med kortison eller andra läkemedel i dos som kan öka infektionskänsligheten, flerfunktionsnedsättning (intellektuell funktionsnedsättning och samtidig rörelsenedsättning) som innebär ökad risk att drabbas svårt vid covid-19, någon av de diagnoser som anges i 2, förutom hypertoni, som har sådan svårighetsgrad som innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19.

Den som sökt utifrån nuvarande diagnoslista och fått avslag behöver ansöka på nytt. Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att personen tillhör riskgruppen.

Utökning av antal dagar

Regeringen planerar även att utöka antalet dagar man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar. Det gäller både för ersättning för riskgrupper och för vissa närstående till personer i riskgrupp. Datum för när den förändringen träder i kraft är ännu inte beslutat.

Här hittar du ifyllnadsstöd gällande läkarintyg till personer i riskgrupper:

Intyg för ersättning för riskgrupper