Försäkringskassans logotyp
Logga in
Tänk på att...

Din webbläsare är av en äldre modell. Det innebär att du kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen. Vi rekommenderar att du uppdaterar till en nyare version.

Förändringar i ersättningen för riskgrupper


Regeringen planerar att fatta beslut om förändringar i ersättningen för riskgrupper. Det gäller förändringar i diagnoslistan, riskgrupp 2, samt en utökning av antalet dagar som man kan få ersättning för, från 90 till 180 dagar.

Datum för när förändringarna träder i kraft är ännu inte beslutade. Förändringarna kommer gälla retroaktivt från 1 juli 2020.

Ersättning för riskgrupper betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag under perioden 1 juli till och med 31 december 2020.

Förändring i diagnoslistan

Förslaget innebär att en person med någon av diagnoserna som anges i punkt 2, förutom hypertoni, och som har sådan svårighetsgrad att den innebär ökad risk för allvarlig sjukdomsutveckling vid covid-19, har rätt till ersättning utan samtidig förekomst av annan diagnos.

Om du sökt utifrån nuvarande diagnoslista och fått avslag behöver du ansöka på nytt. Försäkringskassan behöver ett läkarintyg som styrker att du tillhör riskgruppen.

Utökning av antalet dagar från 90 till 180

Regeringen planerar även att utöka antalet dagar man kan få ersättning för, från 90 till  80 dagar. Det gäller både för ersättning för riskgrupper och för vissa närstående till personer i riskgrupp.

För att få fler än 90 dagar behöver du ansöka om dem. Om du redan har ansökt för fler än 90 dagar och fått avslag behöver du ansöka på nytt.

Mer information

När förändringarna har trätt i kraft kan Försäkringskassan handlägga enligt de nya reglerna. När vi vet mer om regeringens planerade förändringar kommer vi att informera på fk.se.